Waterschap De Dommel
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.

Waterschapsbelastingen

Iedereen die in een waterschapsgebied woont of is gevestigd, moet waterschapsbelasting betalen. Niet iedereen betaalt dezelfde belasting. Als inwoner betaalt u een ander soort belasting dan een bedrijf. Alle inwoners, eigenaren van woningen en andere gebouwen en eigenaren van grond betalen hun eigen deel in de waterschapsbelastingen.
De watersysteemheffing eigenaren wordt rechtstreeks aan het waterschap betaald. De watersysteemheffing ingezetenen en de zuiveringsheffing wordt via de nota's van de Waterleidingmaatschappij Brabant Water in 's-Hertogenbosch geïnd.

De belastingaanslag die u in januari ontvangt, bestaat uit twee onderdelen: ‘zuiveringsheffing' en ‘watersysteemheffing ingezetenen'. De zuiveringsheffing betaalt u voor het schoonmaken van uw afvalwater uit toilet, douche en keuken. De watersysteemheffing ingezetenen betaalt u voor het onderhoud aan beken en sloten en voor het beheer van een goed waterpeil. Om wateroverlast in stad en dorp te voorkomen richten we gestuurde waterbergingsgebieden in. Hiermee zorgen we voor een betrouwbaar waterbeheer in Midden-Brabant.

Bent u eigenaar van een woning of van grond? Dan komt er voor u nog een derde belastingsoort bij: de ‘watersysteemheffing eigenaren'. U betaalt deze belasting naar rato van de waarde van uw woning en de grootte van het perceel. Die aanslag ontvangt u rechtstreeks van Waterschap De Dommel in maart/april.

Meer informatie en contact

Envelop, apestaartje en telefoon

Onze informatielijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.
Telefoon: 0900-99 96 999 (lokaal tarief).
U kunt ook een e-mail sturen naar belastingen@dommel.nl.

Kijk wat het waterschap bij u in de buurt doet bij Werk in uitvoering.

Paginafuncties

Waterschap De Dommel
Naar boven