Waterschap De Dommel
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.

Kwijtschelding

Als u minder inkomsten heeft dan 95 procent van een bijstandsuitkering dan komt u in aanmerking voor kwijtschelding van de waterschapsbelastingen Zuiveringsheffing, Verontreinigingsheffing en Watersysteemheffing Ingezetenen. Hiervoor kunt u een aanvraag indienen bij het waterschap.

Kwijtschelding aanvragen

Kwijtschelding aanvragen of een kwijtscheldingsformulier aanvragen, regelt u via de link 'Start aanvraag kwijtschelding' hieronder. Of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke financiële situatie.

>>> Start aanvraag kwijtschelding

De regels en voorwaarden

  • Aan de hand van het formulier wordt, via een in de wet geregelde berekening (uitvoeringsregelingen van artikel 26 van de Invorderingswet) beoordeeld of u voor kwijtschelding in aanmerking komt.
  • Het aanvraagformulier moet volledig en juist zijn ingevuld. Niet volledig of onjuist ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
  • Bij het aanvraagformulier wordt om specificaties gevraagd. Zonder deze specificaties wordt uw verzoek om kwijtschelding niet in behandeling genomen.
  • Op korte termijn is er geen positieve wijziging in uw financiële situatie te verwachten.

Afhandeling kwijtscheldingverzoeken met samenwerkende gemeenten

Waterschap De Dommel heeft met ingang van 1 januari 2013 met drie gemeenten een lopende samenwerkingsovereenkomst voor de afhandeling van kwijtscheldings-aanvragen. Dit zijn de gemeenten:

  • Hilvarenbeek
  • Nuenen
  • Oisterwijk

Woont u in één van bovenstaande gemeenten en vraagt u kwijtschelding aan bij het waterschap dan ontvangt u het kwijtscheldingsformulier van uw gemeente in plaats van Waterschap De Dommel. U levert het ingevulde formulier ook weer in bij uw gemeente. De gemeente berekent dan voor het waterschap of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. De gemeente stuurt de berekening vervolgens door naar het waterschap, dat voor de verdere afhandeling zorgt.

De uitspraak

Op grond van alle beschikbare gegevens neemt het waterschap een beslissing op het verzoek om kwijtschelding. Het waterschap deelt haar beslissing mee door een beschikking. Als de volledige kwijtschelding wordt verleend, wordt in de beschikking aangegeven hoe de afwikkeling met de waterleidingmaatschappij gebeurt. Als geen kwijtschelding wordt verleend, wordt de reden hiervan meegedeeld. Wanneer u het niet eens bent met de beschikking, kunt u binnen tien dagen na dagtekening van de beschikking schriftelijk een beroepschrift indienen bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel. Als u, na de beslissing van het dagelijks bestuur op het bezwaar, van mening bent, dat uw kwijtscheldingsverzoek onjuist is afgehandeld, kunt u zich wenden tot:

De Nationale Ombudsman

Postadres:
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 151
2509 AG Den Haag

De Nationale Ombudsman is telefonisch te bereiken via 0800-335 55 55.

Meer informatie en contact

Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de speciale informatielijn. Deze informatielijn is van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur bereikbaar. Telefoon: 0900-99 96 999 (tegen lokaal tarief).

Meer informatie en contact

Envelop, apestaartje en telefoonhoorn
Onze informatielijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.
Telefoon: 0900-99 96 999 (0,10 per minuut).
U kunt ook een e-mail sturen naar belastingen@dommel.nl.

Paginafuncties

Waterschap De Dommel
Naar boven