Waterschap De Dommel - homepage

Openbare vergadering algemeen bestuur

Op 29 oktober vergadert het algemeen bestuur van 14:00 - 18:00 uur in het
Waterschapshuis in Boxtel.

Vergunningen en regels

Bouwen bij water? Water lozen? Waarschijnlijk heeft u een vergunning nodig als u iets bij het water wilt uitvoeren.

Belastingen

De meeste belastingzaken kunt u online regelen. Soms heeft u daarvoor DigiD nodig.

Leren over water

Visje-in-handen-Contentblock.jpg

Water krijgt veel aandacht in het onderwijs. Een leuke aanvulling op water in de klas is buiten in het veld van water leren. We helpen je op weg.

Hoogwatergolf Eindhoven

wateroverlast bij woning.jpg

Om in Eindhoven droge voeten te houden leggen we kades aan langs de Dommel. Ook de regio helpt mee door water te bergen.

Dommeldal

Werkzaamheden Dommeldal

In 2012 is de Dommel in Eindhoven uitgebaggerd en zijn meanders gegraven. Nu werken we aan de natte natuurgebieden in Eindhoven en Nuenen.

Waterschapsverkiezingen

stempotlood.jpg

Op woensdag 18 maart 2015 zijn er in Nederland Waterschapsverkiezingen tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen.