Waterschap De Dommel - homepage

Ontwerp Waterbeheerplan

Het ontwerp Waterbeheerplan ligt ter inspraak van 12 januari tot en met 23 februari 2015.

Belastingen

De meeste belastingzaken kunt u online regelen. Soms heeft u daarvoor DigiD nodig. Bellen kan ook: 0900 9996999

Vergunningen en regels

Bouwen bij water? Water lozen? Waarschijnlijk heeft u een vergunning nodig als u iets bij het water wilt uitvoeren.

Leren over water

Visje-in-handen-Contentblock.jpg

Water krijgt veel aandacht in het onderwijs. Een leuke aanvulling op water in de klas is buiten in het veld van water leren. We helpen je op weg.

Dommeldal

Werkzaamheden Dommeldal

In 2012 is de Dommel in Eindhoven uitgebaggerd en zijn meanders gegraven. Nu werken we aan de natte natuurgebieden in Eindhoven en Nuenen.

Hoogwatergolf Eindhoven

wateroverlast bij woning.jpg

Om in Eindhoven droge voeten te houden leggen we kades aan langs de Dommel. Ook de regio helpt mee door water te bergen.

Waterschapsverkiezingen

Logo waterschapsverkiezingen: 18 maart 2015 Kies uw waterschapsbestuur

Op woensdag 18 maart 2015 zijn er in Nederland Waterschapsverkiezingen tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen.

Bekendmakingen

Welke vergunningen liggen ter inzage? Welke besluiten zijn genomen en wanneer is de volgende vergadering van het algemeen bestuur? Bekendmakingen van het waterschap staan altijd op de website. Wist u dat u de bekendmakingingen, die betrekking hebben op uw directe omgeving, automatisch kunt ontvangen via e-mail?

Ons water

Logo van Ons water

Hoe ver woon jij onder NAP? Waar komt jouw drinkwater vandaan? Welke waterprojecten worden in jouw buurt uitgevoerd?