Waterschap De Dommel
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.
Homepage > Bedrijf > Actief randenbeheer

Actief randenbeheer

Actief randenbeheer Brabant (ARB) is een regeling voor agrarisch ondernemers die willen meewerken aan schoner oppervlaktewater en meer biodiversiteit in het Brabantse buitengebied.
Voor het aanleggen van bufferstroken tussen sloten en teeltgewassen krijgen deelnemers aan de regeling een vergoeding van € 0,35 per strekkende meter langs grasland en € 0,70 per strekkende meter langs bouwland.

De regeling is inmiddels niet meer opengesteld. Voor de ruim 400 Brabantse akkerbouwers die deelnemen aan het project ARB komt er in 2014 een pilot om het project een vervolg te geven.  Dit werd 16 september door ZLTO, de Brabantse Waterschappen en de provincie Noord-Brabant beklonken na afloop van een symposium over de toekomst van randenbeheer in het licht van het nieuwe Europese landbouwbeleid. De projectpartners van het  ministerie van Economische Zaken zijn verzocht om het voorstel te ondersteunen. Randenbeheer is één van de mogelijkheden om de vergroeningseis van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in te vullen. Met de pilot willen we vooral de technische en praktische invulling nader onderzoeken. Bijvoorbeeld hoe je als groep boeren met randen aan de geëiste 5% vergroening komt of hoe het allemaal geregistreerd moet worden.

De graslandranden van veehouders die deelnemen aan ARB zijn minder interessant voor deze pilot, want permanent grasland is sowieso een vorm van vergroening volgens het nieuwe GLB. Wel wordt er gekeken naar mogelijkheden voor een vervolg van deze randen binnen het stimuleringskader Groen Blauwe diensten (Stika) van de provincie Noord-Brabant.

De ARB deelnemers worden hierover per brief geïnformeerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lonneke Schilte (lschilte@dommel.nl). Of kijk op http://www.randenbeheerbrabant.nl/.

Deze video is binnenkort beschikbaar.

Uitgeschreven tekst videofragment

Paginafuncties

Waterschap De Dommel
Naar boven