Waterschap De Dommel
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.

Calamiteiten

Een incident of calamiteit, zoals ernstige wateroverlast of verontreiniging van het oppervlaktewater, kunt u melden via telefoonnummer: 0411 61 86 18.

Drinkwaterproblemen? Neem contact op met uw waterleverancier Brabant Water (www.brabantwater.nl).

Incidenten / calamiteiten

  • extreem hoog of laag waterpeil in watergangen
  • riool of gemalen in storing (rode lamp brandt)
  • verontreiniging van het oppervlaktewater (vermoeden)
  • ernstige stank of geluidsoverlast bij een rioolwaterzuivering
  • breuk in rioolpersleiding buiten bebouwde kommen van gemeenten
  • brand in, op, aan, bij waterschapskantoren, gebouwen of werkplaatsen
  • grote hoeveelheden dode vis in ons watersysteem
  • openstaande hekken of deuren van of bij magazijnen, gemalen of installaties van Waterschap De Dommel buiten de normale werktijden
  • dode dieren in oppervlaktewateren. Zie ook botulisme
  • muskusrat of beverrat gezien
Waterschap De Dommel
Naar boven