Waterschap De Dommel
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.

Melding of vraag?

Incident melden

Er is sprake van een melding van een incident als er kans is op overlast, schade of gevaar. Hierbij gaat het om incidenten die niet acuut moeten worden opgelost, maar (water)problemen waar u wel last van heeft.

In geval van meldingen kan aan de volgende categorieën gedacht worden.

Het beheren van het waterpeil is een van de voornaamste taken van het waterschap. Er zijn situaties denkbaar die kunnen leiden tot een melding aan het waterschap. De meest voorkomende situaties zijn hoogwater en laagwater.
Burgers kunnen problemen hebben met de verwerking van afvalwater. Dan valt te denken aan stankoverlast of geluidshinder van de rioolwaterzuiveringen (rwzi's).
Het waterschap doet er alles aan om het water in sloten, vijvers en rivieren schoon te houden. Een goede waterkwaliteit is immers van groot belang voor de functies in en rond het water. Door allerlei incidenten is het mogelijk dat de waterkwaliteit negatief wordt beïnvloed. Iedereen kan deze incidenten melden.

Paginafuncties

Waterschap De Dommel
Naar boven