Waterschap De Dommel
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.
Homepage > Online loket > Productencatalogus

Productencatalogus — Gevonden producten per thema

 

Folders en brochures aanvragen of downloaden

Waterschap De Dommel geeft regelmatig folders en brochures uit die u kunt downloaden en in veel gevallen kosteloos kunt aanvragen.

Klacht indienen

Iedere burger heeft het recht om een klacht in te dienen bij een bestuursorgaan over de wijze waarop dat bestuursorgaan zich in een bepaalde kwestie tegen hem of een ander heeft gedragen. In de praktijk gaat het vaak om gedragingen van bestuurders of ambtenaren.

Nationale ombudsman

U kunt een klacht indienen bij de Nationale ombudsman als u niet tevreden bent met het gedrag of de werkwijze van (ambtenaren) van een overheidsinstantie. Een overheidsinstantie is bijvoorbeeld een ministerie, gemeente, provincie, waterschap, de politie, de Sociale Verzekeringsbank of de Informatie Beheer Groep.

 
Banner Antwoord voor bedrijven, de overheid voor ondernemers

Paginafuncties

Waterschap De Dommel
Naar boven