Waterschap De Dommel
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.
Homepage > Online loket > Veelgestelde vragen

Is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de tariefstijging?

Ja, het is altijd mogelijk om bezwaar te maken tegen de stijging van het tarief. Het tarief wordt vastgesteld in de maand november van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar. Voordat het tarief definitief wordt vastgesteld vindt er een uitgebreide inspraakprocedure plaats, waarbij iedereen kan reageren op het voornemen van het waterschap om het tarief te gaan wijzigen. Van deze inspraak wordt door middel van een advertentie melding gemaakt in de dagbladen van Brabant Pers. Als u bezwaar maakt tegen de tariefstijging, nadat het tarief is vastgesteld, zal uw bezwaar kennelijk ongegrond worden verklaard. Het kennelijk ongegrond verklaren van uw bezwaar heeft tot gevolg dat de belastingrechter, in het geval u in beroep gaat, de procedure waarbij het tarief tot stand is gekomen slechts marginaal zal toetsen, aangezien de hoogte van het tarief een aangelegenheid is van het algemeen bestuur van het waterschap.

Paginafuncties

Waterschap De Dommel
Naar boven