Waterschap De Dommel
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.
Homepage > Online loket > Veelgestelde vragen

Op grond van het lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij is het verplicht om langs watervoerende sloten een teelt- en bemestingsvrije zone te hebben. Is er een relatie met de legger oppervlaktewaterlichamen?

Langs A-wateren die op de legger staan moet op grond van de keur een obstakelvrije onderhoudsstrook in stand worden gehouden. Deze strook is nodig om met onderhoudsmachines langs de waterloop te kunnen rijden. Er is geen enkele relatie met de teelt- en bemestingsvrije zone uit het Lozingenbesluit.

Paginafuncties

Waterschap De Dommel
Naar boven