Waterschap De Dommel
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.
Homepage > Online loket > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

U heeft een vraag? Hieronder staan de meest gestelde vragen en het antwoord daarop. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Kies eventueel eerst een rubriek om uw vraag te specificeren.

 

Belasting - Verhoging tarieven 2013

Alle antwoorden uitklappen
Waarom wordt de waterschapsbelasting dit jaar meer verhoogd dan andere jaren?

De belastingverhoging is voor het grootste deel het gevolg van de overdracht van taken van het Rijk en de provincie naar de waterschappen. Taken om inwoners van ons land te beschermen tegen hoogwater en overstromingen; zoals het bouwen en verstevigen van rivier- en zeedijken en de bestrijding van muskusratten.

Welke taken draagt het Rijk over aan de waterschappen?

Alle taken en maatregelen die de inwoners van ons land beschermen tegen hoogwater en overstromingen. Denk aan het bouwen en verstevigen van rivier- en zeedijken en de bestrijding van muskusratten.

Gaat iedereen in 2013 meer betalen?

Ja. De extra kosten worden verrekend in de watersysteemheffing. Deze heffing wordt door iedereen betaald. Daarom gaat iedereen meer betalen. Maar omdat eigenaren van gebouwen en van grond hiervoor ook watersysteemheffing betalen is de verhoging voor deze eigenaren het grootst.

Hoeveel stijgt de waterschapsbelasting in 2014?

De waterschapsbelasting wordt berekend op basis van aantal aspecten en uw woonsituatie. Woont u in een huurhuis en bent u geen eigenaar van gebouwen en/of grond? Dan betaalt u alleen zuiveringsheffing en watersysteemheffing ingezetenen. Bent u wel eigenaar van een koophuis en/of van grond? Dan betaalt u hiervoor ook belasting: watersysteemheffing eigenaren. De tarieven, maar ook de tariefstijgingen, zijn voor alle categorieën verschillend. Ter indicatie: een huurder betaalt per jaar ongeveer 5 euro meer dan in 2013 en een huiseigenaar ongeveer 10 euro, afhankelijk van de waarde van het huis. Ook eigenaren van grond betalen meer. Zo betaalt een landbouwbedrijf met 25 hectare grond 125 euro meer dan in 2013. Op de tariefkaarten kunt u het bedrag vinden dat voor u van toepassing is.

Wat verandert er aan de taken van het waterschap nu precies? Waterschap De Dommel werkt toch altijd al aan droge voeten?

Ja, wij zorgen voor droge voeten, voldoende en schoon oppervlaktewater en het juiste waterpeil. Ook richten we overstromingsgebieden in om wateroverlast in steden en dorpen te voorkomen. Bovenop de kosten voor deze taken in ons eigen werkgebied komt een deel van de kosten die we als land maken voor de bescherming van onze laaggelegen gebieden. Afgesproken is namelijk dat vanaf 2012 alle 25 waterschappen meebetalen aan deze maatregelen, ongeacht hun ligging. Bescherming tegen hoogwater is belangrijk voor alle Nederlanders. Denk bijvoorbeeld aan de economische gevolgen van grote overstromingen.

Wat zijn de financiële gevolgen van de nieuwe taken voor de waterschappen?
De kosten van de 25 waterschappen stijgen vanaf 2015 met € 200 miljoen per jaar door de overdracht van taken van het Rijk en de provincies naar de waterschappen. Hiervan is € 181 miljoen voor de dijken en 19 miljoen voor de muskusrattenbestrijding.

Deze verhoging gaat stapsgewijs: in 2011, 2012 en 2013 is dit € 100 miljoen, in 2014 € 150 miljoen en vanaf 215 € 200 miljoen.

Wat zijn de financiële consequenties voor Waterschap De Dommel?

Voor Waterschap De Dommel betekent dit dat we vanaf 2011 meer gaan betalen, oplopend tot  jaarlijkse meerkosten van € 10 miljoen in 2015. Voor de begroting van 2012 is het aandeel van de extra kosten voor hoogwaterbescherming (€ 5 miljoen) aanzienlijk gezien de totaalkosten voor het watersysteem van 25 miljoen.

Worden alle extra kosten doorberekend in de belastingen?

Nee, de extra kosten worden voor het grootste deel betaald uit besparingen en innovaties. Zoals samenwerking met andere waterschappen en overheden en door het slimmer organiseren van het werk. Het resterende deel van de extra kosten wordt doorberekend via de waterschapsbelasting. Zowel burgers als bedrijven en grondeigenaren gaan meer waterschapsbelasting betalen.

Is de waterschapsbelasting bij alle waterschappen even hoog?

Nee, de hoogte van de aanslag waterschapsbelasting is mede afhankelijk van de kenmerken van het waterschapsgebied. Het gebied van Waterschap De Dommel is hoog gelegen en heeft met Tilburg en Eindhoven maar een beperkt aantal grote steden. Mede hierdoor zijn onze tarieven laag. Sterker nog, we zijn tot op heden het goedkoopste waterschap van Nederland.

Waaraan besteedt Waterschap De Dommel de komende jaren het belastinggeld?

Waterschap De Dommel heeft als opdracht en taak om vóór 2015 noodzakelijke maatregelen te hebben genomen tegen overstromingen en wateroverlast. Hiervoor leggen we waterbeschermingsgebieden aan op plekken waar het kan. Ook moeten we maatregelen nemen tegen besmetting door rioolwater. Verder richten we riviertjes en beken natuurlijker in waardoor water langer vast wordt gehouden in het gebied. Dit is bovendien goed voor de natuur en het landschap.

Paginafuncties

Waterschap De Dommel
Naar boven