Waterschap De Dommel
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.

Algemeen bestuur

 Algemeen Bestuur Waterschap De Dommel

Het algemeen bestuur bestaat uit dertig leden. Dit bestuur houdt zich bezig met de hoofdlijnen van het beleid van het waterschap en neemt daarover besluiten tijdens reguliere vergaderingen. Deze reguliere vergaderingen vinden gemiddeld vier keer per jaar plaats en zijn openbaar.

De jaarlijkse begroting, investeringen, vaststellen van verordeningen en beslissingen over de uitvoering van nieuwe projecten zijn onderwerpen voor het algemeen bestuur. Tijdens informatieve vergaderingen laat het bestuur zich informeren over belangrijke ontwikkelingen. Besluiten worden dan niet genomen.

Gekozen bestuur

De leden van het algemeen bestuur worden voor vier jaar gekozen. Het huidige bestuur is eind 2008 gekozen en per 8 januari 2009 aangetreden.

Het algemeen bestuur bestaat uit tien fracties:

  1. Water Natuurlijk;
  2. CDA;
  3. Ongebouwd;
  4. Bedrijven;
  5. PvdA;
  6. Werken aan Water;
  7. Natuurterreinen;
  8. VVD
  9. AWP
  10. TVP
Waterschap De Dommel
Naar boven