Waterschap De Dommel
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.

Waternamen

Van de 140 waternamen zijn er 27 aangepast en officieel vastgesteld. Er is een overzicht van de waternamen (pdf) én een gebiedskaart (pdf) waarop u kunt zien welke watergang door welke gemeente stroomt.
De wijzigingen hebben vooral betrekking op dubbele namen en een paar taalkundige aanpassingen. Meer informatie over de nieuwe namen vindt u in de overzichtslijst waterlopen (pdf) met de 'oude' namen en 'nieuwe' namen.

Vervolg

Waterschap De Dommel zal in 2009-2010 intern deze naamswijzingen doorvoeren bij de diverse processen en binnen de betreffende systemen en communicatiemiddelen. Denk hierbij aan GIS, website, gebiedskaarten en bij de herdruk van brochures en folders. Daarnaast informeert Waterschap De Dommel betrokken partijen over de wijziging, dit zijn o.a.: Centrale diensten, topografische dienst, VVV en uiteraard gemeenten en heemkundekringen. We streven ernaar dat in 2011 doorgevoerd zijn bij alle partners en andere overheden.

Naambord aan de EsschestroomNaamborden

Waterschap De Dommel hecht er veel waarde aan om zichtbaar te zijn in het veld. Zo plaatsen we waternaamborden bij de watergangen. Op dit moment worden de betreffende borden, inclusief nieuwe namen, geplaatst op bruggen bij watergangen. Hiervoor is destijds toestemming gevraagd aan de gemeenten binnen ons beheersgebied.

              

Waterschap De Dommel
Naar boven