Waterschap De Dommel
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.

Eindhoven

Een regionale zuivering

Zuiveringsregio Eindhoven zuivert het rioolwater van tien gemeenten in de regio Eindhoven. Deze gemeenten verzamelen het rioolwater met een eigen gemeentelijk riool, waarna het waterschap het vuile rioolwater 'overneemt'. Rioolgemalen van Waterschap De Dommel pompen al dat rioolwater naar deze installatie.
Via een complex buizensysteem wordt het rioolwater van al deze woonkernen naar de zuivering getransporteerd. Dat rioolstelsel kan veel rioolwater bufferen, zodat de aanvoer op de zuivering minder pieken kent door hevige regenbuien. Samen met de gemeenten en enkele universiteiten zoekt het waterschap hoe die buffercapacitiet het best kan worden benut. Daarmee wordt overstort van rioolwater naar oppervlaktewater (de Dommel) voorkomen.

Rioolwaterzuivering Eindhoven

De rioolwaterzuivering in Eindhoven is de grootste installatie van Waterschap De Dommel.
Met een capaciteit van 750.000 eenheden is hij tevens één van de grootste van Nederland.
Het gezuiverde rioolwater gaat naar rivier de Dommel, die dwars door Eindhoven en langs de installatie stroomt. De hoeveelheid water in de Dommel is na lozing van het gezuiverd water van deze rioolwaterzuivering, gemiddeld 170.000 m3/dag, bijna twee maal zo veel.
De rioolwaterzuivering is momenteel voor 98% belast.

Luchtfoto rwzi Eindhoven - oktober 2012
 
Foto: Beelbank Waterschap De Dommel.

Grote hoeveelheden

Per dag zuivert de installatie gemiddeld 170.000 kubieke meter rioolwater.
Dat is zo’n 6.000 m3 per uur. Bij extreem veel regen kan dit oplopen tot 600.000 m3.
In het gemeentelijk riool kan water gebufferd worden, maar voor extreme weersomstandigheden beschikt deze zuivering over een bezinkbassin voor het regenwater.
Het totale zuiveringssysteem is uitgevoerd in 3 parallellopende straten.
Het is een biologisch proces, waarbij bacteriën het vuil in het water afbreken.

Foto gemaal en koepel

Slibverwerking in Mierlo

Het slib wordt niet op het eigen terrein van de rioolwaterzuivering in Eindhoven verwerkt. Een persleiding brengt het slib naar een speciaal slibverwerkingsbedrijf in Mierlo, een afstand van zeven kilometer. De rioolwaterzuivering lag te dicht bij woonwijken van Eindhoven. Het slibverwerkingsbedrijf in Mierlo is een gesloten systeem en veroorzaakt geen stankoverlast.

Informatie en excursie

Om deze zuivering beter te leren kennen kunt u voor groepen groter dan 15 personen een excursie aanvragen. U krijgt dan een uitleg over wat het waterschap doet en een rondleiding over het terrein.
Samen met de gemeente Eindhoven ontwikkelt het waterschap een Stadspoort met het thema Water. In deze Stadspoort kunt u informatie krijgen over alle aspecten van water. De poort zal in de buurt van de rioolwaterzuivering komen, zodat de excursies in de toekomst van hieruit starten.

Historie

In de jaren ‘50 van de vorige eeuw werden de eerste plannen ontwikkeld voor het zuiveren van rioolwater van de gemeente Eindhoven. In 1960 is op de huidige plek deze rioolwaterzuivering gebouwd. Daarvoor was het een vuilstortplaats.
Na diverse verbouwingen in 1970 en 1990 (overkapping voorbezinktanks) is in december 2006 de laatste verbouwing afgerond en voldoet deze zuivering daarmee aan alle eisen van de Nederlandse en Europese regelgeving.

Foto gemaal ingedikt slibFoto gemaalFoto nabezinktank detail

Excursies

Foto groep op excursie

Op rioolwaterzuivering Eindhoven zijn excursies mogelijk.
Vraag een excursie aan.

Paginafuncties

Waterschap De Dommel
Naar boven