Waterschap De Dommel
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.

Gerealiseerde projecten

Hieronder vindt u een overzicht van de recent afgeronde projecten van Waterschap De Dommel. Deze projecten betekenen vooral een kwaliteitsverbetering van het milieu, de natuur en/of het landschap.

Bij de Dommel en de Essche Stroom is door het plaatsen van aanlegsteigers voor (roei)boten de veiligheid en het onderhoud van de watergang verbeterd. In november 2008 zijn de vijf drijvende kunststof steigers aangelegd.

Waterschap De Dommel werkt al een aantal jaren aan de herinrichting van de Beerze. Ter hoogte van de Kampina, aan de zuidrand van Lennisheuvel, ligt de laatste kilometer beek die nu aangepakt wordt. 

Het zuidelijk deel van de Kleine Beerze, vanaf Den Aard tot de stuw in Vessem, is heringericht. De beek stroomt nu weer kronkelend door het landschap. Hierdoor ontstaat een meer natuurlijk en een evenwichtiger watersysteem. Er is meer ruimte voor het vasthouden en bergen van water, meer variatie in stroming, een afwisselende bodem en oever en ook schoner water.

Waterschap De Dommel heeft in 2009 de Kleine Beerze (zuid) tussen Hoogcasteren en Vessem aangepakt. De beek stroomt hier nu weer kronkelend door het landschap.  Inmiddels zijn er ook plannen om het traject Den Heuvel, in de gemeente Bladel, opnieuw in te richten.

Natuurmonumenten, Landgoed Rozephoeve en Waterschap De Dommel hebben de handen ineengeslagen om het beekdal van de Rosep te herstellen.

Een nieuw, verbeterd plan. De Dommel in Boxtel wordt weer een brede, zichtbare beek met lage afvoer in de zomer en hoge afvoer in de winter. De historische situatie is de inspiratiebron. Naast ruimte voor water en mens, is er veel ruimte voor natuur.

De Dommel door Eindhoven is klaar. Lees hier alles over het project.

In 2003 kwamen de toenmalige viskweekvijvers bij Valkenswaard vrij voor een andere functie. Vanaf dat moment hebben Brabants Landschap, Gemeente Valkenswaard, Staatsbosbeheer en Waterschap De Dommel de ruimere mogelijkheden onderzocht voor natuurherstel in het algemeen en beekherstel in het bijzonder.

Oisterwijk is rijk aan natuurschoon. Dwars door de gehele dorpskern loopt de Voorste Stroom. De beek neemt een belangrijke positie binnen de gemeente in. Wat eerst een rechte beek was met vrijwel stilstaand water, is nu een kronkelende, bewegende stroom geworden.

Het Groot Malpieven in Valkenswaard is verzuurd en te voedselrijk. Hierdoor zijn veel van de oorspronkelijke dier -en plantensoorten verdwenen. Waterschap De Dommel, Bosgroep Zuid Nederland en de gemeente Valkenswaard herstellen dit ven.

Op Landgoed Gulbergen werkt Waterschap De Dommel aan een robuuste ecologische verbindingszone.

In het Hondsven in Gastel, gemeente Cranendonck, komt een zeldzame populatie knoflookpadden voor. Door de aanleg van een ecologisch ingerichte verbindingszone tussen het Hondsven naar de Groote Heide kan de knoflookpad zich verspreiden naar de heide. Het grotere leefgebied biedt meer overlevingskansen voor deze bijzondere diersoort.

Natte Natuurparels De Kampina en Oisterwijkse bossen en vennen zijn natuurgebieden waar Waterschap De Dommel werkt aan het herstel van de natuurwaarden door de aanpak van verdroging en de verbetering van de waterkwaliteit.

De Strabrechtse Heide is aangewezen als Natte Natuurparel. Doelstelling is een optimale grondwaterstand. Daarnaast is het gebied aangewezen als Natura 2000 gebied.

Onderzoek aanpak blauwalg in Stiffeliovijver in Eindhoven (Blixembosch). Lees hier meer over de maatregelen, het onderzoek en de aanpak.

Herinrichting beekdal Poppelsche Leij en NNP Krombeemden

Waterschap De Dommel heeft in 2011 een proef uitgevoerd om de effecten in beeld te krijgen van de beregening van graslanden met grondwater.

Waterschap De Dommel gaat de waterbodems van de Zandleij, de Zandkantse Leij en de Kasteelloop saneren. De waterbodems van deze beken zijn door historische lozingen uit de textielindustrie verontreinind.

Januari 2011 is gestart met de werkzaamheden om er voor te zorgen dat bepaalde vissen langs de hele beek kunnen migreren. Daarnaast wordt er gewerkt aan de aanleg van een Ecologische Verbindings Zone (EVZ) langs de Voorste Stroom, deelgebied Moerenburg. Het project is op 10 mei 2012 officieel opgeleverd.

Zoeken naar werkvorm

 

Paginafuncties

Waterschap De Dommel
Naar boven