Waterschap De Dommel
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.

Gerealiseerde projecten

Hieronder vindt u een overzicht van de recent afgeronde projecten van Waterschap De Dommel. Deze projecten betekenen vooral een kwaliteitsverbetering van het milieu, de natuur en/of het landschap.

Bij de Dommel en de Essche Stroom is door het plaatsen van aanlegsteigers voor (roei)boten de veiligheid en het onderhoud van de watergang verbeterd. In november 2008 zijn de vijf drijvende kunststof steigers aangelegd.

Aanpassing rioolgemaal en bouw waterpaviljoenop het  terrein Moerenburg. Een verbetering en uitbreiding van het buffersysteem.

Waterschap De Dommel werkt al een aantal jaren aan de herinrichting van de Beerze. Ter hoogte van de Kampina, aan de zuidrand van Lennisheuvel, ligt de laatste kilometer beek die nu aangepakt wordt. 

Waterschap De Dommel werkt samen met Brabants Landschap, Natuurmonumenten en de gemeente Oirschot aan de herinrichting van de Beerze. Het gedeelte vanaf het Wilhelminakanaal (Baest-Noord) tot aan de watermolen in Spoordonk is sinds mei 2009 klaar.

Het zuidelijk deel van de Kleine Beerze, vanaf Den Aard tot de stuw in Vessem, is heringericht. De beek stroomt nu weer kronkelend door het landschap. Hierdoor ontstaat een meer natuurlijk en een evenwichtiger watersysteem. Er is meer ruimte voor het vasthouden en bergen van water, meer variatie in stroming, een afwisselende bodem en oever en ook schoner water.

Natuurmonumenten, Landgoed Rozephoeve en Waterschap De Dommel hebben de handen ineengeslagen om het beekdal van de Rosep te herstellen.

Een nieuw, verbeterd plan. De Dommel in Boxtel wordt weer een brede, zichtbare beek met lage afvoer in de zomer en hoge afvoer in de winter. De historische situatie is de inspiratiebron. Naast ruimte voor water en mens, is er veel ruimte voor natuur.

De Dommel door Eindhoven is klaar. Lees hier alles over het project.

Door een strook grenzend aan het Wagenbroeks Loopje in te richten voor natuur heeft de beek en haar directe omgeving een meer ecologische functie gekregen.

Waterschap De Dommel en de gemeenten in het gebied slaan de handen ineen om het groot onderhoud van een aantal watergangen en vijvers aan te pakken.

Groot onderhoud Leijsenven in park Molenwijk

Groot onderhoud waterpartijen Nuenen en overname regulier onderhoud stedelijk water door Waterschap De Dommel

Groot onderhoud waterpartijen Vught

Oisterwijk is rijk aan natuurschoon. Dwars door de gehele dorpskern loopt de Voorste Stroom. De beek neemt een belangrijke positie binnen de gemeente in. Wat eerst een rechte beek was met vrijwel stilstaand water, is nu een kronkelende, bewegende stroom geworden.

De Vosreyt in Goirle, voorheen bekend als Beeksedijk West, is opnieuw ingericht. In het gebied is nu meer ruimte voor natuurontwikkeling en er is plaats gemaakt om water te bergen. Zo wordt wateroverlast bovenstrooms voorkomen.

Het Groot Malpieven in Valkenswaard is verzuurd en te voedselrijk. Hierdoor zijn veel van de oorspronkelijke dier -en plantensoorten verdwenen. Waterschap De Dommel, Bosgroep Zuid Nederland en de gemeente Valkenswaard herstellen dit ven.

Op Landgoed Gulbergen werkt Waterschap De Dommel aan een robuuste ecologische verbindingszone.

Natte Natuurparels De Kampina en Oisterwijkse bossen en vennen zijn natuurgebieden waar Waterschap De Dommel werkt aan het herstel van de natuurwaarden door de aanpak van verdroging en de verbetering van de waterkwaliteit.

De Strabrechtse Heide is aangewezen als Natte Natuurparel. Doelstelling is een optimale grondwaterstand. Daarnaast is het gebied aangewezen als Natura 2000 gebied.

Onderzoek aanpak blauwalg in Stiffeliovijver in Eindhoven (Blixembosch). Lees hier meer over de maatregelen, het onderzoek en de aanpak.
Waterschap De Dommel
Naar boven