Waterschap De Dommel
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.
Homepage > Over ons en wat we doen > Werk in uitvoering > Projecten in voorbereiding > Zuiveringsgebied Eindhoven: aanpassingen rioolstelsel

Zuiveringsgebied Eindhoven: aanpassingen rioolstelsel

In het zuiveringsgebied van Eindhoven staan drie projecten gepland voor uitvoering in de nabije toekomst. Het betreft aanpassingen om het rioolwatervervoer in het gebied te verbeteren.

Het is nu nog zo dat afvalwater uit diverse dorpen en buurtschappen uitstromen in een gemeentelijke betonnen rioolleiding, een zogenaamde doorvoersituatie. Daarbij komen schadelijke gassen vrij die het beton aantasten. Het waterschap moet meebetalen aan het herstel van die leidingen en hij moet bovendien betalen voor het gebruik ervan. Als de mogelijkheid zich voordoet wil het waterschap de doorvoersituatie geheel of gedeeltelijk opheffen en vervangen door de aanleg van nieuwe persleidingen die tot het rioolstelsel van het waterschap gaan behoren. Dat zijn overwegend kunststof leidingen die veel gladder zijn dan beton en waar het rioolwater krachtig en snel doorheen wordt gepompt. Daardoor ook geen aantasting van de leidingen.

Een ander probleem dat aangepakt gaat worden is de verwerking van het rioolwater dat komt van de Generaal-Majoor de Ruyter van Steveninck Kazerne, hierna te noemen "de kazerne" en het nieuwe industrieterrein Westfields uit Oirschot.

Een samenvatting per project over de huidige situatie, het probleem, een plan van aanpak en uitvoering en wanneer het project naar verwachting klaar is:

Rioolgemaal Wintelre, aanleg nieuwe persleiding

Rioolgemaal Wintelre loost zijn afvalwater in het gemeentelijk rioolstelsel van Veldhoven. Dat veroorzaakt het hierboven omschreven probleem. Om verdere aantasting te voorkomen en daarmee kosten te besparen wil het waterschap een persleiding verleggen naar rioolgemaal Habraken dat op zijn beurt loost in het gemeentelijk rioolstelsel van Veldhoven. Voor verder transportverloop vanaf Veldhoven zie:  zuiveringsgebiedeindhoven.pdf (pdf, 122 Kb)

Door voor deze oplossing te kiezen komen er veel minder gassen in het gemeentelijk rioolstelsel van Veldhoven. De doorvoersituatie wordt hiermee gedeeltelijk opgeheven omdat het waterschap vanaf rioolgemaal Habraken gebruik blijft maken van hun rioolstelsel voor verder transport naar rioolwaterzuivering Eindhoven. De planning voor uitvoering is mede afhankelijk van plan Habraken van gemeente Veldhoven.

Bij een voorspoedig verloop van dat plan kan de aanleg van de nieuwe persleiding eind 2011 klaar zijn.

Rioolgemaal Weebosch, aanleg nieuwe persleiding

Rioolgemaal Weebosch loost zijn rioolwater in het gemeentelijk rioolstelsel van Bergeijk. Voor verder transport vanaf Bergeijk zie: zuiveringsgebiedeindhoven.pdf (pdf, 122 Kb)

Ook hier veroorzaakt dat het in de aanhef omschreven probleem. Om verdere aantasting te voorkomen en daarmee kosten te besparen wil het waterschap een persleiding aanleggen van rioolgemaal Weebosch rechtstreeks naar het eigen rioolstelsel, Riool Zuid, dat uitmondt in rioolwaterzuivering Eindhoven. De doorvoersituatie is in dat geval volledig opgeheven en het waterschap bespaart daarmee ook de kosten voor het gebruik van het gemeentelijk riool. Het waterschap heeft daarna het rioolwatertransport uit Weebosch geheel in eigen beheer.

Dit is eind 2011 gereed.

Strijpse Kampen

Project Strijpse Kampen betreft het aanleggen en aanpassen van voorzieningen voor de afvoer van rioolwater vanaf de kazerne en het nieuwe industrieterrein Westfields in Oirschot.

De kazerne loost nu via een eigen zuiveringsinstallatie zijn gezuiverde afvalwater (effluent) in het Beatrixkanaal. De kwaliteit van dat effluent voldoet niet aan de eisen van de milieuvergunning van het waterschap. Het waterschap wil dat het afvalwater van de kazerne, en dat van het industrieterrein Westfields, terecht komt bij de rioolwaterzuivering in Eindhoven waar wel wordt gezuiverd volgens de eisen van de milieuvergunning. Dàt effluent stroomt uit in de Dommel.

Om  het bovenstaande te bereiken moet het waterschap een aantal investeringen doen:

  • bouw van een nieuw rioolgemaal Strijpse Kampen met de nadruk op duurzaamheid;
  • aanleggen van een nieuwe persleiding voor transport van rioolwater van rioolgemaal Strijpse Kampen naar rioolgemaal Welschap;
  • aanpassing van rioolgemaal Welschap, berekend op aanvoer van meer rioolwater.

    rioolgemaal Welschap

Rioolgemaal Welschap 

locaties projectonderdelen

Locaties projectonderdelen

De kazerne gaat zijn rioolwaterzuivering slopen. In de plaats daarvan bouwt Defensie op het kazerneterrein een rioolgemaal met persleiding naar het nieuwe rioolgemaal Strijpse Kampen. Het afvalwater van industrieterrein Westfields gaat door een vrijverval leiding (uitgaand van de natuurwet dat water altijd stroomt van het hoogste naar het laagste punt) ook naar het nieuwe rioolgemaal. Voor verder transport vanaf hier komt een nieuwe persleiding naar rioolgemaal Welschap.

In de verdere toekomst ontwikkelt zich een groot industrieterrein BeA2 bij Eindhoven. Naar nu al bekend is zal het afvalwater daarvan ook terechtkomen bij rioolgemaal Welschap. Vooruitlopend daarop wordt dit rioolgemaal aangepast om de grotere aanvoer te kunnen verwerken.

Bij het omvangrijke project Strijpse Kampen zijn diverse partijen betrokken:

  • het Ministerie van Defensie;
  • gemeente Eindhoven;
  • gemeente Oirschot;
  • Waterschap De Dommel.

Laatstgenoemde treedt op als kartrekker voor alle partijen en zorgt voor ontwerp, uitvoering en beheer.

Het project draagt bij aan het waterschapsbeleid "schoon water". Meer informatie over dit beleid zie: dommel.nl/schoonwater

Naar verwachting gereed midden 2012.

De Dommel door Eindhoven

De Dommel door Eindhoven

Waterschap De Dommel
Naar boven