Waterschap De Dommel
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.
Homepage > Over ons en wat we doen > Werk in uitvoering > Projecten in voorbereiding

Projecten in voorbereiding

Waterschap De Dommel denkt aan de toekomst en start projecten met daarin visies op en plannen voor een duurzaam waterbeheer.

Het gebied rond de Kleine Beerze, tussen Vessem en landgoed Baest, vormt een bijzonder deelproject van De Levende Beerze. Hier krijgt water en natuur meer ruimte.

In het buitengebied van de gemeente Reusel-De Mierden ligt de Reusel. Het is een rechte beek met weinig stroming. Hierdoor onstaat wateroverlast in de winter en verdroging in de zomer. Ook de ontwikkeling van de natuur heeft hier last van. Waterschap De Dommel wil deze situatie verbeteren door de beek de ruimte te geven die het nodig heeft.

In 2012 is de Dommel in het Dommeldal al gebaggerd en zijn er meanders gegraven. Nu kunnen we verder met het herstellen van de natte natuurgebieden aan beide kanten van het water: De Boktse beemden aan de rand van de Eindhovense wijk Dommelbeemd en aan de Nuenense kant ligt De Rietmusschen.

Waterschap De Dommel wil de Buulder Aa herinrichten tot een gevarieerd beekdal met een natuurlijk slingerende beek als middelpunt.

Eerder stond een waterbergingsgebied langs de Keersop gepland, gelegen tussen Dommelen en Westerhoven. Het waterschap heeft in juni 2013 besloten deze waterberging niet aan te leggen. Er is gekozen voor een combinatie van maatregelen, waarbij het geplande waterbergingsgebied de Keersop niet meer noodzakelijk is om de regio Eindhoven van ‘droge voeten' te voorzien.

Ten zuiden van Geldrop is het dal van de Kleine Dommel in beeld als waterbergingsgebied. Dit dal heeft van nature een ‘badkuip'-vorm. Als het extreem veel en lang regent, kan dit gebied onder water worden gezet. Woonwijken die verderop liggen, houden dan droge voeten. Met het project combineren we verschillende doelen. Naast het aanleggen van het overstromingsgebied pakken we ook delen van de beken Kleine Dommel en de Rielloop aan. Verder verbeteren we de omstandigheden voor de natte natuur in het gebied, zoals rond de Sterkselse Aa en Groote Aa bij Heeze-Leende.

Staatsbosbeheer, de gemeenten Eind­hoven en Nuenen en Waterschap De Dommel hebben samen een plan voorbereid om het beekdal van de Kleine Dommel aan te pakken. Gepland is eind 2013 te starten met de benodigde maatregelen.

Het natuurlijk evenwicht in de Natte Natuurparel Buulderbroek wordt hersteld.
Waterschap De Dommel wil samen met de gemeente Valkenswaard, Natuurmonumenten en de provincie Noord-Brabant de kwaliteit van natuurgebied De Malpie verbeteren. De grondwaterstand in dit gebied is te laag, waardoor de natuur niet optimaal tot ontwikkeling kan komen.

Natte natuurparels De Mortelen en De Pailjaart zijn waardevolle, deels verdroogde gebieden waar de natuur afhankelijk is van een goede grondwater­stand en waterkwaliteit. Het doel is deze beide te verbeteren. Het gaat er vooral om meer water vast te houden voor drogere perioden.

De natuur in dit gebied heeft last van verdroging. Dit heeft gevolgen voor de bijzondere planten en dieren die hier leven. Waterschap De Dommel heeft samen met anderen het plan om de verdroging aan te pakken. De uitvoering daarvan wordt echter uitgesteld.

De Run stroomt vanaf de gemeente Eersel en Bergeijk om bij Veldhoven in de Dommel uit te komen. Het doel is de ooit rechtgetrokken beek weer natuurlijker te maken. Verder is er langs de Run een waterbergingsgebied gepland. Ook de verdroging in natuurgebied Grootgoor wordt aangepakt. De plannen zijn nog in voorbereiding.

Vanaf 2001 werkt Waterschap De Dommel aan het voorbereiden en realiseren van waterdoelen in het Schone Leij-traject. In 2010 zijn we gestart met een nieuw traject dat de Oude en de Nieuwe Leij omvat.

Gestuurde waterberging en overstromingsgebieden: Hier vindt u alle projecten waarin gestuurde waterberging een rol speelt en die momenteel worden voorbereid.

In het zuiveringsgebied van Eindhoven staan drie werken gepland die bijdragen aan een verbeterd rioolwaterstransport binnen het gebied.

Zoeken naar werkvorm

 

Paginafuncties

Waterschap De Dommel
Naar boven