De jury van de Waterinnovatieprijs heeft vandaag de genomineerden voor deze eervolle prijs bekend gemaakt. Twaalf innovaties zijn nu nog in de race voor de prijzen in vier categorieën die 2 december worden uitgereikt op Waterinnovatiefestival. Alle genomineerden maken daarbij ook nog kans op het winnen van de Publieksprijs.

Categorie aanpassen aan weersextremen

De genomineerden in de categorie ‘Aanpassen aan weersextremen’ zijn geworden:

 • Gekleurd zand bij monitoring grofzandbarrière (Waterschap Rivierenland en de Combinatie Van de We-tering e.a.)
 • De Heuvelstraat Silvolde (Waterschap Rijn en IJssel)
 • Het Roterende Kunststof Duikerschot (Waterschap De Dommel)

Gezond water en gezonde bodem

De genomineerden in de categorie ‘Aanpassen aan weersextremen’ zijn geworden:

 • Gekleurd zand bij monitoring grofzandbarrière (Waterschap Rivierenland en de Combinatie Van de We-tering e.a.)
 • De Heuvelstraat Silvolde (Waterschap Rijn en IJssel)
 • Het Roterende Kunststof Duikerschot (Waterschap De Dommel)

Klimaatneutraliteit

De genomineerden in de categorie ‘Klimaatneutraliteit’ zijn geworden:

 • De Energie Damwand (CRUX Engineering B.V.)
 • Superkritisch vergassen: de missing link naar een duurzame samenleving (het hoogheemraadschap Hol-lands Noorderkwartier)
 • RWZI H2essenpO2rt (Waterschap Drents Overijsselse Delta)

Het waterschap van de toekomst

De genomineerden in de categorie ‘Het waterschap van de toekomst’ zijn geworden:

 • Vakmanschap op afstand (Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel)
 • De detectie van muskus- en beverratten via eDNA (UvA, Wetterskip Fryslân, het hoogheemraadschap de Stichtse Rijlanden)
 • Big Brown Data: De Nationale Rioolwater Monitor (Operationeel Team Rioolwatersurveillance, met o.a. ministerie van VWS, RIVM en Unie van Waterschappen)

Meer uitleg over de genomineerden is terug te vinden op Waterinnovatieprijs.nl. Ook is het via deze website mogelijk te stemmen voor de Publieksprijs.

Winnaars bekend op Waterinnovatiefestival

Wie de winnaars worden, wordt op 2 december bekendgemaakt tijdens een feestelijke prijsuitreiking op het Waterinnovatiefestival. Het Waterinnovatiefestival vindt dit jaar plaats in De Fabrique in Utrecht. Het thema is ‘Het waterschap van de toekomst’. De Unie van Waterschappen organiseert dit festival samen met de Nederlandse Waterschapsbank, Het Waterschapshuis en STOWA