In Brabant is nu – eind april - al sprake is van uitzonderlijke droogte na 6 weken geen of nauwelijks regen. Waterschap De Dommel ziet zich hierdoor genoodzaakt om boeren in het deelgebied Boven-Dommel tijdelijk (tot en met 9 mei) toe te staan om grasland te beregenen. Normaal mag dat daar niet in deze periode. Deze regeling geldt ook voor sportvelden in dat gebied, waar de droogte het grootst is. Het waterschap vindt dat ze als betrouwbare overheid niet anders kan dan zich houden aan in het verleden gemaakte afspraken over beregening bij extreme droogte. Echter, nu 2020 het derde jaar op rij een droog jaar lijkt te worden en het grondwater in Brabant bovendien al langer onder druk staat, wil het bestuur van Waterschap De Dommel op korte termijn met partners bespreken welke herziening van het grondwater- en beregeningsbeleid mogelijk is. Watergraaf Erik de Ridder doet een beroep op hen om samen toekomstbestendige afspraken te maken.