Actueel

17-12-2021 De laatste grond is afgevoerd uit het Rielloopdal. De rijplaten worden opgeruimd en de bermen langs de weg hersteld. Op 24 december zijn deze werkzaamheden afgerond. In januari graven we nog een laatste meander in de Kleine Dommel, tussen de wegen Rul en Strabrecht. De werkzaamheden duren circa 2 weken en er is geen vrachtverkeer nodig. Daarna is de uitvoering van het project klaar.

Aanleiding project

De Rielloop is een smalle, rechte beek die stroomt van de Strabrechtse Heide naar de Kleine Dommel in Heeze. Het gebied rondom de Rielloop is van oudsher een moeras, met veel afwisseling in planten en dieren. Eind jaren ‘40 werd het moeras omgezet naar grasland voor de landbouw. Samen met Brabants Landschap nemen we maatregelen zodat er weer een moeras kan ontstaan. De Rielloop krijgt meer afwisseling in stroomsnelheid. Het werk bij de Rielloop maakt onderdeel uit van het project de Kleine Dommel – Heeze. De aanpassingen zijn nodig om de maatregelen die in 2017 zijn uitgevoerd helemaal te laten werken.

 

 

Kleine Dommel Heeze

In 2017 is er hard gewerkt aan de Kleine Dommel in Heeze tussen de meander ‘Rul’ en de A67. Er werden bochten (meanders) gegraven zodat de rechte beek weer kan gaan kronkelen. Deze waren nog niet aangesloten en de rechte Kleine Dommel werd in 2017 nog niet gedempt. Dat komt omdat toen nog niet alle percelen in het laag gelegen Rielloop dal aangekocht waren.

Het gebied bij het Rielloopdal is met dit project in 2021 afgraven én de Kleine Dommel is weer kronkelend aangelegd. De grond die vrij kwam bij het afgraven van het Rielloopdal is gebruikt om een deel van de rechte Kleine Dommel te dempen. De nieuwe en oude meanders zijn aangesloten zodat er en natuurlijk kronkelende beek is ontstaan. In januari 2022 graven we nog een laatste meander, daarna is het project volledig afgerond.

 

 

Uitvoering project

De in 2021 gegraven meanders van de Kleine Dommel. Op de foto is natuurgebied Strabrechtse Heide links in beeld. De oude rechte Kleine Dommel is gedempt.
Het verlagen van het Rielloopdal. Afgraven toplaag in een gebied van 13 hectare. Werkzaamheden inmiddels afgerond.

 

Planning

 1. Afgerond: 13 september

  Terrein toegankelijk maken

 2. Afgerond: Vanaf september

  Start werkzaamheden Kleine Dommel

 3. Afgerond: Begin oktober

  Afgraven schone grond Rielloopdal en ophogen percelen

 4. Afgerond: November

  Afgraven en afvoeren grond klasse industrie

 5. Afgerond: Eind november

  Aanplanten bomen en struiken langs de Rielloop

 6. Nog te doen: Januari 2022

  Graven laatste meander in de Kleine Dommel

Samenwerking

Gebiedspartners waarmee Waterschap De Dommel in dit project samenwerkt zijn gemeente Heeze-Leende, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Rijkswaterstaat.

Financiering

De realisatie van het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant, het Groen Ontwikkelingsfonds Brabant B.V. en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marcel van den Broek (projectmanager) via e-mail mvdbroek@dommel.nl.