Actueel:
Half september starten de werkzaamheden ten noorden bij de Rul en bij de Kleine Dommel. Het afgraven van de grond in het gebied bij de Rielloop start  begin oktober. Vanaf dat moment zal het vrachtverkeer gaan rijden. In de eerste week van het afgraven is een verkeersregelaar aanwezig.

Aanleiding project

De Rielloop is een smalle, rechte beek die stroomt van de Strabrechtse Heide naar de Kleine Dommel in Heeze. Het gebied rondom de Rielloop is van oudsher een moeras, met veel afwisseling in planten en dieren. Eind jaren ‘40 werd het moeras omgezet naar grasland voor de landbouw. Samen met Brabants Landschap nemen we maatregelen zodat er weer een moeras kan ontstaan. De Rielloop krijgt meer afwisseling in stroomsnelheid. Het werk bij de Rielloop maakt onderdeel uit van het project de Kleine Dommel – Heeze. De aanpassingen zijn nodig om de maatregelen die in 2017 zijn uitgevoerd helemaal te laten werken. Het project start half september en is in december 2022 afgerond. 

 

 

Kleine Dommel Heeze

In 2017 is er hard gewerkt aan de Kleine Dommel in Heeze tussen de meander ‘Rul’ en de A67. Er werden bochten (meanders) gegraven zodat de rechte beek weer kan gaan kronkelen. Ze zijn nog niet aangesloten en de rechte Kleine Dommel ligt er nog steeds. Dat komt omdat toen nog niet alle percelen in het laag gelegen Rielloop dal aangekocht waren. Deze percelen stromen ieder jaar onder water doordat de kronkelende Kleine Dommel vaker overstroomt dat de rechte, brede Kleine Dommel die er nu nog ligt De grond in het Rielloop dal is nu allemaal aangekocht. 

We kunnen dit gebied nu afgraven én de Kleine Dommel kan helemaal kronkelend aangelegd worden. De grond die vrij komt bij het afgraven gebruiken we voor een deel om de rechte Kleine Dommel te dempen. We graven er nog een aantal meanders bij en sluiten alle meanders aan. Zo ontstaat er een natuurlijke kronkelende beek die smaller en minder diep is dan de rechte Kleine Dommel van nu.

 

 

Transportroutes

Bij het afgraven van het Rielloop dal komt veel grond vrij. Een deel van deze grond gebruiken we om de rechte Kleine Dommel te dempen. De rest van de grond voert de aannemer af. Vrachtwagens naar het werk toe gaan via de Geldropseweg en Rulselaan. Het transport van het werk af gaat via de Rul, De Zegge en daarna de A67. De route is te zien op de kaart, we proberen zo min mogelijk overlast te veroorzaken.

Kaart transportroute vrachtwagens en omleiding fietsers

Planning

 1. Nog te doen: 13 september

  Terrein toegankelijk maken

 2. Nog te doen: Half september

  Start werkzaamheden Kleine Dommel

 3. Nog te doen: Begin oktober

  Afgraven grond Rielloopdal

 4. Nog te doen: Half oktober

  Ophogen percelen

 5. Nog te doen: November

  Aanplanten bomen en struiken langs de Rielloop

Samenwerking

Gebiedspartners waarmee Waterschap De Dommel in dit project samenwerkt zijn gemeente Heeze-Leende, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Rijkswaterstaat.

Financiering

De realisatie van het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant, het Groen Ontwikkelingsfonds Brabant B.V. en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marcel van den Broek (projectmanager) via e-mail mvdbroek@dommel.nl.