Vanaf 1 januari 2023 krijgen we een nieuwe wet; de Omgevingswet. Deze vervangt oude wetten en regels over hoe wij met onze omgeving om willen gaan.

Wilt u iets veranderen in uw omgeving? Dan krijgt u met de nieuwe Omgevingswet te maken. In de Omgevingswet staan regels voor wonen, ruimte, wegen, milieu en water van het rijk, waterschappen, provincies en gemeenten. Dit moet het voor u makkelijker maken als u iets in uw omgeving wilt veranderen!

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

Wilt u straks iets veranderen in uw huis of daar omheen? Bijvoorbeeld een steiger of een schuur bouwen, een bedrijf uitbreiden of een buurtspeeltuin maken. In het digitale loket ziet u welke regels er gelden op de plek waar u iets wil veranderen. En of u een vergunning nodig heeft. U hoeft deze vergunning straks maar bij één loket aan te vragen. Dit gaat allemaal digitaal.

Waterschap en de Omgevingswet

Vóór de invoering van de Omgevingswet stonden onze regels over de omgeving in de Keur. Bij de Keur hoorden ook algemene regels. Met de komst van de Omgevingswet komen deze regels en voorschriften in de nieuwe Waterschapsverordening. De regels en voorschriften zijn ook makkelijker.

Wilt u meer informatie over de omgevingswet?

Meer informatie vindt u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving via www.iplo.nl(externe link)
Let wel: de informatie over regelgeving op www.iplo.nl geldt pas als de Omgevingswet geldig is. We verwachten op 1 januari 2023.