Waterschap De Dommel begint maandag 16 oktober 2023 met het inrichten van een strook nieuwe natuur tussen De Rietmussen en de Soeterbeekseweg in Nuenen. Het gaat om een groene, natte zone van 550 meter lang. Er komt onder meer een poel met bloemrijk grasland en de oevers van de sloot worden minder steil. Hierdoor ontstaat er een natuurlijke verbinding tussen het Dommeldal en het Nuenens Broek. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van planten en dieren. Het zorgt ervoor dat zij zich makkelijker van het ene naar het andere gebied kunnen verspreiden en verplaatsen. Van Stipdonk Landschapsinrichting voert het werk uit. De aannemer verwacht het werk binnen drie weken af te kunnen maken. Iets later volgt nog het inzaaien en aanplanten.

Een collage met 2 foto's. Links is de huidige situatie van De Rietmussen-Soeterbeekseweg te zien. Dit is een weiland met een rechte watergang met steile oevers. Rechts een voorbeeld van de toekomstige situatie met een poel en bloemrijk grasland
Huidig beeld van De Rietmussen -Soeterbeekseweg (links) Voorbeeld van toekomstbeeld met poel en bloemrijk grasland (rechts)

    
Paaihurken zorgde voor verwarring, daarom een andere projectnaam

Tot 24 mei 2023 had dit project een andere naam. Namelijk ecologische verbindingszone Paaihurken. Tijdens de inloopbijeenkomst op 9 mei hoorde het waterschap een aantal keer dat dit wel een beetje vreemd was. De Paaihurken ligt namelijk zo'n twee kilometer van het projectgebied vandaan. Om verdere verwarring te voorkomen, is de naam van het project daarom aangepast in: ecologische verbindingszone De Rietmussen-Soesterbeekseweg.

Natuur krijgt de ruimte

Ecologische verbindingszones gaan versnippering van de Brabantse natuur tegen, doordat zij natuurgebieden verbinden. Dit is belangrijk voor de toekomst. Projectleider Wim Cardinaal van Waterschap De Dommel: "Het stukje natuur dat we hier gaan inrichten is een kleine stapsteen, maar vormt een belangrijke schakel tussen de natuurgebieden Nuenens Broek en het Dommeldal. We dempen de sloot over een lengte van 250 meter en de oevers worden flauwer. Ook komt een poel en we zaaien de natuurzone in met een bloemrijk grasland. Dieren als de ree, kamsalamander, de kleine ijsvogelvlinder en de waterspitsmuis voelen zich hier straks thuis."

Water langer vasthouden

Wim Cardinaal: “Ook hebben we gekeken naar extra mogelijkheden om de verdroging in het gebied tegen te gaan. We plaatsen hier daarom ook twee stuwen. Deze stuwen zorgen ervoor dat we meer water kunnen vasthouden. Het vasthouden van water is erg belangrijk. We willen meer water in de grond laten trekken om ons grondwater aan te vullen.”

Zie ook: projectpagina ecologische verbindingszone De Rietmussen-Soeterbeekseweg