Het aanleggen van de natuurzone bij De Rietmussen en Soeterbeekseweg in Nuenen ligt tijdelijk stil. Er is veel regen gevallen in oktober en ook in november. De bodem is te nat. Van Stipdonk Landschapsinrichtingen voert het werk uit. In overleg met Waterschap De Dommel en de gemeente Nuenen is besloten het werk uit te stellen tot begin volgend jaar. De aannemer heeft al wel wat voorbereidend werk kunnen doen. Het graafwerk, zoals voor het maken van de poel, laat nog op zich wachten. Dit werk wordt in januari 2024 weer opgepakt. 

Bodem te nat door veel regen bij De Rietmussen-Soeterbeekseweg

Natte bodem

“Het is buiten wel heel erg nat”, geeft projectleider Wim Cardinaal van het waterschap aan. “En nog steeds valt er veel regen. Hierdoor is de grondwaterstand verhoogd. Dit is natuurlijk goed voor de natuur. Alleen is de grond veel te nat om het werk goed uit te kunnen voeren. De graafmachines zouden schade kunnen aanbrengen aan het terrein. En dat willen we voorkomen. Het is daarom nu eerst wachten op beter weer. Zodra het kan, gaat de aannemer weer aan de slag.” Van Stipdonk Landinrichtingen verwacht het werk dan binnen drie weken af te kunnen maken. Iets later volgt nog het inzaaien en aanplanten.

Groene verbinding

Waterschap De Dommel startte maandag 16 oktober 2023 met het inrichten van een strook nieuwe natuur tussen De Rietmussen en de Soeterbeekseweg in Nuenen. Het gaat om een groene, natte zone van 550 meter lang. Er komt onder meer een poel met bloemrijk grasland en de oevers van de sloot worden minder steil. Hierdoor ontstaat er een natuurlijke verbinding tussen het Dommeldal en het Nuenens Broek. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van planten en dieren. Het zorgt ervoor dat zij zich makkelijker van het ene naar het andere gebied kunnen verspreiden en verplaatsen.

Samenwerking en financiering

Het inrichten van Ecologische verbindingszone De Rietmussen-Soeterbeekseweg is een gezamenlijke opgave van Waterschap De Dommel en de gemeente Nuenen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant.

Lees ook: aanleg natuurzone in Nuenen