Aanmelden kleine grondwaterput kan tót 1 september

Vergeet niet om vóór 1 september 2024 je bestaande, kleine grondwaterput aan te melden bij het waterschap. Aanmelden is sinds 1 september 2023 verplicht. De meldplicht geldt voor álle gebruikers. 4700 puteigenaren meldden zich tot nu toe (8 juli) bij Waterschap De Dommel.

Na 1 september 2024

Na 1 september 2024 kun je geen bestaande grondwaterputjes meer aanmelden. En alleen geregistreerde gebruikers kunnen na 1 september hun kleine grondwaterpomp blijven gebruiken. Dat geldt voor álle gebruikers: inwoners, bedrijven, boeren, overheden en andere organisaties. 

We adviseren daarom om vooral op tijd te melden. Want grondwater onttrekken uit een niet gemelde put, is na 1 september verboden.

Wil je een nieuwe put boren? Dan heb je daarvoor sinds 1 juli 2023 in een groot deel van het Dommelgebied een vergunning nodig. 

Alle kleine grondwaterputten

De meldplicht geldt voor alle grondwaterpompen die maximaal 10 m3 water per uur oppompen. 1 kubieke meter water is 1000 liter. Zo’n kleine put wordt ook wel een kleine onttrekking, grondwaterbron of -winning, waterput of tuinberegeningssysteem genoemd. 

Het gaat dus niet alleen om particuliere grondwaterpompjes in een (volks)tuin of weilandje. Ook (agrarisch) ondernemers adviseren we hun kleine onttrekking te melden. Ze gebruiken bijvoorbeeld grondwater om vuil af te spuiten, vee te laten drinken of producten te wassen.

Aanmelden 

Een bestaande, kleine grondwaterput aanmelden kan eenvoudig online op dommel.nl/kleine-grondwaterput. Aanmelden is gratis en het hoeft maar één keer. 

Meer inzicht

Mado Ruijs (dagelijks bestuurder): “Nu aandacht vragen voor grondwatergebruik komt misschien wat vreemd over. We hebben een enorm nat jaar achter de rug. Het grondwater staat daarom nu nog bijna overal hoger dan normaal. Als het droger en warmer is, zakt het grondwaterpeil langzaam. 

Nú is er dus bepaald geen grondwatertekort. Maar structureel is het grondwatersysteem in Brabant uit evenwicht. Om daar iets aan te doen, hebben we meer inzicht nodig in ál het grondwatergebruik. Daarom is de meldplicht er gekomen. Ik roep mensen op om hun put te melden, omdat ik wil voorkomen dat ze te laat zijn.”