Na een melding heeft Waterschap De Dommel gecontroleerd bij een eigen beekherstel project. De sanering van de met nikkel vervuilde waterbodem, is door de aannemer niet volgens het werkplan uitgevoerd. De verplichte milieukundig begeleider was er niet. Tegen de aannemer van het project wordt een bestuurlijke strafbeschikking gemaakt (zie www.dommel.nl/handhaving). Het waterschap onderzoekt of de doelen van het saneren wel zijn gehaald. De aannemer heeft ook niet goed gewerkt volgens de wet rondom bodem. De Inspectie Leefomgeving en Transport is geïnformeerd.