Na de overstromingen in 1995, waarbij delen van ’s-Hertogenbosch en de A2 onder water kwamen te staan, zijn Waterschap De Dommel  en waterschap Aa en Maas samen met partners in het gebied gestart met de aanpak van het hoogwater in ’s-Hertogenbosch en omgeving.

Wat gaan we doen?

We willen Den Bosch en omgeving goed beschermen tegen hoogwater. Daarom zoeken we naar oplossingen om dat ook in de toekomst te blijven doen. We combineren de waterveiligheid met andere opgaven en kansen in het gebied, zoals woningbouw, natuurontwikkeling, landbouw, energie, recreatie en cultuurhistorie. Samen met de betrokken overheden brengen we mogelijke oplossingen verder in kaart. Vervolgens werken we mogelijke oplossingsrichtingen uit in samenwerking met maatschappelijke organisaties en belanghebbenden. Daar waar we op korte termijn al een maatregel uit kunnen voeren om wateroverlast te voorkomen, doen we dat. Het project heeft een enorme omvang qua gebied én qua opgave. Daarom hebben we een video gemaakt om het project toe te lichten aan de hand van een aantal animaties.

Locatie projectgebied

Het projectgebied ligt in de wijde omgeving van Den Bosch, zowel in het beheergebied van Waterschap De Dommel als waterschap Aa en Maas. We kijken samen met partners naar de gevolgen van hoogwater en mogelijke oplossingen van Boxtel tot Den Bosch. De belangrijkste beken die in dit gebied stromen zijn de Aa en de Dommel.

Samenwerkingspartners

  • Waterschap De Dommel
  • Provincie Noord-Brabant
  • Gemeente ’s-Hertogenbosch
  • Gemeente Heusden
  • Gemeente Boxtel
  • Gemeente Vught
  • Gemeente Sint-Michielsgestel
  • Rijkswaterstaat

Meer informatie over de aanpak hoogwater Den Bosch en omgeving

Bekijk de projectenpagina over de aanpak hoogwater Den Bosch en omgeving op de website van waterschap Aa en Maas.(externe link)