Negen maanden na 30 juni 2016, de laatste dag van die dramatische maand, maakten we de balans op. Een ding is zeker, we moeten veranderen. Er liggen voorstellen voor concrete acties. Het zijn geen acties die achter het bureau zijn verzonnen. Ze komen uit de vele gesprekken met betrokkenen in ons gebied.

Het zijn ook hele concrete acties: 

  • Ga meer samenwerken met de streek
  • Maak ruimte voor water
  • Zorg voor een veerkrachtig watersysteem door water slim te sturen
  • Zet water op de kaart

Nu begint het pas! We moeten met al die adviezen aan de slag. Het zal de komende tijd nog veel vergen van het waterschap én ook van alle betrokkenen. We zijn deze reis samen begonnen met boeren, bedrijven, burgers, gemeenten, ambtenaren en bestuurders en nu moeten we deze reis gezamenlijk voortzetten. Makkelijk zal het niet worden, maar samen moet het lukken.

Bekijk het actieplan Leven-de-Dommel

Vier sporen

Het actieplan is na de wateroverlast van juni 2016 samen met de partners in ons gebied opgesteld. In WaterWerkplaatsen en andere gesprekken luisterden we naar adviezen en ideeën van inwoners en organisaties. Aangevuld met onze eigen ervaring en water- en gebiedskennis leverde dat 24 concrete maatregelen op. Ze zijn gebundeld in 4 sporen: samenwerken, ruimte voor water, slim sturen en water op de kaart zetten.

Samenwerken

Samenwerken gaat om het ‘hoe’. Dat hoeft niet altijd op dezelfde manier. Daarover kun je per maatregel of gebied een andere afspraak maken. Ieder draagt vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid bij. Het uitgangspunt is samen met inwoners en organisaties aan de slag te gaan. We hebben elkaar nodig om het gebied klimaatbestendiger te maken. Er zijn wel grenzen aan het voorkomen van wateroverlast én droogte, zo realistisch moeten we zijn. 100% zekerheid kan een waterschap niet geven.

Ruimte voor water en slim sturen

De sporen ruimte voor water en slim sturen, gaan over onze kerntaken: zorgen voor droge voeten, schoon en voldoende water.
De maatregelen variëren in omvang en tempo. Van het automatiseren van stuwen tot langduriger processen om in stad en buitengebied meer ruimte te maken voor water. Want in natte tijden heeft water ruimte nodig om elders wateroverlast te voorkomen. In het gezamenlijk belang van water en agrariërs investeren we samen met de landbouw ook in een gezonde bodem.

Water op de kaart zetten

Met deze maatregelen delen we data en kennis en vergoten we het waterbewustzijn. We gaan actief waterinformatie online beschikbaar maken. Als inwoners beter geïnformeerd zijn over de kansen en risico’s in hun eigen omgeving, kunnen ze zelf afwegen wat verstandig ‘watergedrag’ is. Goede voorbeeldprojecten kunnen zich bij ons melden voor ondersteuning met geld en kennis. Goed voorbeeld doet volgen!


Feitenanalyse

Bent u benieuwd naar de feitenrapportage die naar aanleiding van de wateroverlast is opgesteld? Bekijk de feitenrapportage.

Gerelateerde pagina's

Heeft u gevonden wat u zocht?