Agroforestry: landbouw combineren met natuur. Bomen en struiken, bijvoorbeeld voor de productie van fruit, noten of hout,  worden op één perceel gemengd met akkerbouw, groenteteelt of grasland.