Algemeen bestuur houdt koers en stelt voorjaarsnota vast

Op woensdag 3 juli heeft ons algemeen bestuur uitgebreid de voorjaarsnota 2025-2030 besproken. In de voorjaarsnota kijken we vooruit naar het werk van het waterschap in de komende vijf jaar.

Wat valt op in de voorjaarsnota:

  • De groeiende aandacht voor waterkwaliteit;
  • Urgentie op het onderhoud van de waterketen; 
  • Extra aandacht voor gevolgen van extreme en lange periodes van regen;
  • Samenwerken met partners is cruciaal.

De ambities in het Waterbeheerprogramma en het bestuursprogramma vragen flinke inspanningen. Vincent Lokin, lid Dagelijks Bestuur en portefeuillehouder Financiën: “In de voorjaarsnota werkten we deze ambities uit in resultaten. Daarmee is er meer focus op de inspanningen van het waterschap. Maar het waterschap heeft nog niet alles uitgestippeld. We bouwen en leren.” In de voorjaarsnota zochten we de balans tussen ambities, impact en wat de actualiteit van ons vraagt. En ook de tijd die zorgvuldige bestuurlijke besluiten met partners nodig heeft.

Het algemeen bestuur sprak zich nog eens nadrukkelijk uit voor de huidige koers en stemde in met de voorjaarsnota 2025-2030. De voorjaarsnota gebruiken we om later in het jaar de begroting 2025 op te stellen. Het algemeen bestuur bespreekt de begroting op 27 november. Watergraaf Erik de Ridder: “De realisatie van de ambities uit het waterbeheerprogramma vraagt om vasthouden van de ingezette koers. Met de voorjaarsnota 2025-2030 hebben we hierin weer een belangrijke stap gezet.”

Voorbereiding aanbeveling herbenoeming watergraaf

Het algemeen bestuur stelde de procedure vast om te komen tot een aanbeveling voor het herbenoemen van de watergraaf. Hiervoor stelde het bestuur een klankbordgroep samen. Deze klankbordgroep bestaat uit de fractievoorzitters van het algemeen bestuur en de loco-watergraaf.