Op 12 oktober kwam het algemeen bestuur in een korte vergadering bijeen. Een belangrijk besluit tijdens deze vergadering was dat het bestuur instemde met de toetreding als aandeelhouder tot Aquaminerals.

Aquaminerals zorgt voor de afvoer, verwerking, ontwikkeling en vermarkting van reststoffen. Aquaminerals doet dit voor verschillende waterschappen, waardoor een schaalgrootte ontstaat die voor afnemers interessanter is. Deze toetreding is belangrijk voor De Dommel. Bas Peeters, portefeuillehouder, zegt: “Nu krijgt het realiseren van ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit een sterke impuls. De afvalketen voor de productie van rest- en grondstoffen (afvang en afzet van CO2) wordt zo versterkt.”

Verder heeft het bestuur ingestemd met de selectiecommissie voor de vacature van de externe voorzitter van de Rekenkamercommissie. De werving en selectie voor deze vacature wordt nu direct opgestart.

Op 30 november vergadert het algemeen bestuur weer. Een belangrijk agendapunt is dan de begroting voor de komende jaren.