Agrariërs

Geen nieuwsbrief missen?

Logo Boeren met Water

Zelf de agrarische nieuwsbrief ontvangen?
Ontvang 4x per jaar Boeren met Water.

Vergunningen

pomp

Bouwen bij water? Water lozen? Waarschijnlijk heeft u een vergunning nodig als u iets bij het water wilt uitvoeren.

Ik zoek actuele waterdata

stuw

Actuele informatie over waterstanden, afvoeren, kaartmateriaal en meetgegevens.

Actuele waterdata; open data

Maaien

Maaimachines maaien slootkant

We maaien om te voorkomen dat sloten en beken dichtgroeien. Dit belemmert de aan- en afvoer van water.

Uw gebiedsbeheerders

Gebiedsbeheerders contentblock website1.jpg

Met acht man en één vrouw sterk werken onze gebiedsbeheerders elke dag aan een goed waterbeheer. Kent u uw gebiedsbeheerder?

Subsidieregelingen

Bloemrijke akkerrand.jpg

Maatregelen voor waterbesparing, verbetering waterkwaliteit, natuurbehoud of landschapsverbetering? Bekijk of u subsidie kunt aanvragen.

Subsidieregelingen landbouw