Agrariërs

Boeren met Water

Logo Boeren met Water

Ontvang onze nieuwsbrief voor agrarisch ondernemers met verhalen over water, waterbeheer en ondernemerschap.

Eerdere edities agrarische nieuwsbrief

Vergunningen

pomp

Bouwen bij water? Water lozen? Waarschijnlijk heeft u een vergunning nodig als u iets bij het water wilt uitvoeren.

Zelf water vasthouden

water vasthouden in B-watergangen

Winter: Goed moment voor boeren om het regenwater in de sloot langer vast te houden. Het waterschap ondersteunt agrarisch ondernemers met materialen, informatie of een financiële bijdrage.

Maaien

Maaimachines maaien slootkant

We maaien om te voorkomen dat sloten en beken dichtgroeien. Dit belemmert de aan- en afvoer van water.

Uw gebiedsbeheerders

Gebiedsbeheerders contentblock website1.jpg

Met acht man en één vrouw sterk werken onze gebiedsbeheerders elke dag aan een goed waterbeheer. Kent u uw gebiedsbeheerder?

Subsidieregelingen

Bloemrijke akkerrand.jpg

Maatregelen voor waterbesparing, verbetering waterkwaliteit, natuurbehoud of landschapsverbetering? Bekijk of u subsidie kunt aanvragen.

Subsidieregelingen landbouw