Eerdere edities agrarische nieuwsbrief

Boeren met water. Een nieuwsbrief met verhalen over water, waterbeheer en ondernemerschap. Vier keer per jaar informeren we u over actuele of seizoensgebonden wateronderwerpen. Dit doen we ook door ervaringsverhalen van het boerenerf. Hierbij stellen we ondernemers de belangrijke vraag “Hoe gaat u op uw bedrijf om met water en waterbeheer?” We hopen dat de boeiende verhalen van uw collega’s u inspireren om samen met ons te werken aan schoon, voldoende en veilig water.

Aanmelden

Boeren met Water verschijnt 4x per jaar.  Wilt u de nieuwsbrief voortaan automatisch in uw mail? U kunt zich hier aanmelden

Privacy

Waterschap De Dommel hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. We zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) vertrouwelijk worden behandeld, in overeenstemming met de privacywetgeving.Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief Boeren met water worden deze gegevens alleen voor deze nieuwsbrief gebruikt.

Filmpjes

Naar alle filmpjes van Boeren met Water

Boeren met water, juni 2019

‘Natuurbeheer dat werkt voor boer én natuur’

Peilgestuurde drainage: ja of nee?

‘Als je netjes werkt, voorkom je al veel afspoeling’

3 vragen over de droogte: "Hopen op een natte zomer"

Maaien met oog voor gewas en omgeving

Boeren met Water, maart 2019

De stemmen zijn geteld!

'Goed onderhoud is meer dan netjes maaien'

Natte landbouw in het Dommelgebied?

Droogte...hoe staan we ervoor?

Alles over teeltvrije zones

 

Boeren met water, december 2018:

 'Droogte vraagt om een andere manier van denken'

Bokashi: van maaisel tot bodemverbeteraar

Met de buren werken aan de bodem

Onderhoud in de winter

 

Boeren met water, oktober 2018:  

Uitzonderlijk droog in Midden-Brabant

Boomkwekers uit de Kempen pakken de bodem aan

Maaien: balans tussen water afvoeren en vasthouden

Onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen in water

 

Boeren met water, juni 2018: 

Samenwerken aan goede bodem- en waterkwaliteit

“Zelf invloed op het waterniveau van mijn grond”

Dommel deelt waterdata in kaartverhalen

Even voorstellen: uw gebiedsbeheerder