Negen gebiedsbeheerders in het veld

29 mei 2018 “De variatie in ons werk en de contacten met mensen in het gebied, dat vind ik mooi aan mijn werk , zegt een van de gebiedsbeheerders. “Vragen beantwoorden en problemen oplossen bij een beek of sloot. Vaak kan het per telefoon, of buiten in het gebied. Soms zitten we bij een boer aan de keukentafel. Elke dag is anders.” Het waterbeheer in en rond de stad, zoals in Eindhoven of rond Tilburg, is weer anders dan in het buitengebied. Zo heeft iedere regio zijn eigen kenmerken. Op de kaart ziet u de beheerder in uw gebied.

Eerste contactpersoon

De gebiedsbeheerder voert het operationele waterbeheer in het veld uit. Zorgen voor het juiste waterpeil, afvoer van het water en een goede waterkwaliteit in beken en sloten.
Hij weet wat er buiten speelt, kent het functioneren van het watersysteem en hij is eerste contactpersoon  voor agrariërs en terreinbeheerders. En andersom brengt hij ook signalen of vragen over beheer en onderhoud mee terug naar het waterschap.

Bel of mail Klant Contact Centrum

Meldingen of vragen uit het gebied  komen binnen bij het Klant Contact Centrum (KCC).  KCC-medewerkers leggen de melding vast en spelen de vraag  direct door naar de juiste gebiedsbeheerder.  Die beoordeelt wat er moet gebeuren en onderneemt actie . “De meldingen variëren  van een verstopte duiker of  stuw-instelling tot gedumpt drugsafval, schade of een kano-instapplaats. Het kan van alles zijn. Vaak telefonisch, maar we komen ook op het bedrijf. We gaan open het gesprek in. Ook over maaiwerk en maaisel  hebben we regelmatig contact met boeren.  Bijvoorbeeld als een ondernemer een suggestie heeft voor de maaiplanning, dan kan hij dat aan ons doorgeven.“

Calamiteiten

Drugsafval, vissterfte, wateroverlast, storing van stuw, brand, vernieling. Ook bij dit soort incidenten en calamiteiten zijn de gebiedsbeheerders in touw. Om beurten draaien ze een week lang  ‘piket’ (dag en nacht bereikbaar).

Contact

Heeft u een vraag of melding voor uw gebiedsbeheerder?
•    Belt u dan (0411) 618 618 of
•    mail naar info@dommel.nl.
Medewerkers van het Klant Contact Centrum-medewerkers zorgen er dan voor, dat uw vraag of melding bij de juiste persoon terecht komt. Als uw eigen gebiedsbeheerder op vakantie is of afwezig, dan zoekt het KCC de vervangende beheerder op. Zodat uw vraag altijd wordt opgepakt.