Drempels tegen droogte: water vasthouden in sloten

21 januari 2019 Goed moment om nu het regenwater in uw kavelsloten langer vast te houden. Het waterschap ondersteunt agrarisch ondernemers met materialen, informatie of een financiële bijdrage.
Een plank tussen 4 piketpaaltjes houdt het water in B-watergangen vast. Wilt u ook zo'n lage 'drempel' maken in uw kavelsloot? Mail ons en u krijgt van ons het materiaal en tijdelijk 50 euro na aanleg (max. 5 drempels per ondernemer) | © Waterschap De Dommel
Een plank tussen 4 piketpaaltjes houdt het water in B-watergangen vast. Wilt u ook zo'n lage 'drempel' maken in uw kavelsloot? Mail ons en u krijgt van ons het materiaal en tijdelijk 50 euro na aanleg (max. 5 drempels per ondernemer) | © Waterschap De Dommel
Nieuwe lopstuw: Stuwtje met handmatige bediening door de agrariër, die deze B-watergang onderhoudt. | © Waterschap De Dommel

Zo nat mogelijk de winter uit

De droogte van 2018 heeft een grondwaterstand opgeleverd, die op veel plaatsen veel lager is dan normaal. Dat kan in 2019 opnieuw voor problemen zorgen. Als agrarisch ondernemer kunt u helpen door het regenwater langer in uw perceelsloten vast te houden. Zo kan het in de grond zakken en het grondwater aanvullen. 

Mogelijkheden

Hieronder de acties die u kunt ondernemen om op korte en langere termijn water te conserveren op uw bedrijf. Voor deze acties - waaraan ZLTO heeft meegedacht - geldt een financiële bijdrage in de kosten die u maakt. U vindt ze op "Wel goed water geven".

Water vasthouden in kavelsloten

  1. Tijdelijke drempel met houten planken (zie foto). Plank en piketpaaltjes worden gratis geleverd door het waterschap. Meldt u zichzelf eerst aan?
  2. Bestaande LOP-stuw herstellen met nieuwe plankjes, door het waterschap geleverd.
  3. Bestaande LOP-stuw in overleg verplaatsen naar een effectievere plek
  4. Nieuwe LOP-stuw aanvragen: Eigen bijdrage voor eigenaar is verlaagd naar max. 500 euro per stuw. Aanvrager en waterschap kiezen samen de beste locatie. Aanleg door waterschap.
  5. Duiker verhogen
  6. Klepafsluiter op duiker
Water vasthouden op het bedrijf/percelen
  1. Aanleg peilgestuurde drainage
  2. Afkoppelen verhard oppervlak

 Aan de slag

Wilt u deze week nog zo'n simpele houten drempel in uw kavelsloot maken? Of heeft u belangstelling voor een lop-stuw of de andere mogelijkheden?

Mail ons uw naam en telefoonnummer en vermeld Zelf water vasthouden. Dan nemen we contact met u op om de wensen en mogelijkheden te bespreken.

 

 

 

 

Meer informatie

> "Droogte vraagt om andere manier van denken"

> Over droogte 2018

> naar de agrarische pagina

> aanmelden nieuwsbrief Boeren met Water

> B-watergangen in de Legger