Opgave grondwateronttrekking 2017

* Verplichte velden

Inleiding

Als u in het bezit bent van een vergunning voor het onttrekken van grondwater, moet u jaarlijks opgave doen van de hoeveelheid onttrokken grondwater. Wij verzoeken u vóór 1 februari 2018 opgave te doen.

Dit is het Z-nummer dat op uw vergunning vermeld staat.

Dit is het aantal onttrokken kubieke meters.

Hoe is de hoeveelheid onttrokken debiet bepaald?

Hiep hiep ...

 
Om misbruik van formulieren te voorkomen, vragen wij u hieronder antwoord te geven op de vraag.