Opgave 2018 invullen

* Verplichte velden

Inleiding

Als u in het bezit bent van een vergunning voor het onttrekken van grondwater, moet u jaarlijks opgave doen van de hoeveelheid onttrokken grondwater. Wij verzoeken u vóór 1 februari 2019 opgave te doen.

Dit is het Z-nummer dat op uw vergunning vermeld staat.

Dit is het aantal onttrokken kubieke meters.

Hoe is de hoeveelheid onttrokken debiet bepaald?

Hoeveel maanden heeft een jaar?

 
saptcha.beschrijving