Innovatie

Waterschap De Dommel werkt aan schoon, voldoende en veilig water. Nieuwe oplossingen en technieken zijn essentieel om het werk goed te kunnen én blijven uitvoeren. Om de hedendaagse en toekomstige wateropgaven door klimaatverandering goed het hoofd te kunnen bieden, is een innovatieve aanpak noodzakelijk! De kennis en ervaring van onder andere bedrijven, scholen en burgers zijn zeer waardevol. Zo werken we aan een continue verbetering van onszelf als organisatie.