Waterinnovatieprijs 2018

De Waterinnovatieprijs is een initiatief van de Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank, en wordt uitgereikt in 4 categorieën: ‘Waterveiligheid’, ‘Schoon water’, ‘Voldoende water’ en ‘Circulaire economie’.

Van de 124 inzendingen die kans maken op de Waterinnovatieprijs 2018 zijn er 9 ingezonden door Waterschap De Dommel. Onder alle inzendingen zijn in totaal 5 prijzen te verdelen

Vanaf 4 oktober kan er op de pagina van de waterinnovatieprijs door iedereen gestemd worden voor de publieksprijs. Op 29 november vindt de feestelijke uitreiking plaats. Meer informatie over de Waterinnovatieprijs is te vinden op de website van de Unie van Waterschappen.

Inzendingen Waterschap De Dommel 

Anthroponix

Als onderdeel van het Anthroponix project gaan deelnemers zelf thuis aan de slag. Met een unieke ‘grow kit’ fermenteren zij binnen enkele weken hun eigen urine tot natuurmest. Met deze natuurmest kweken de deelnemers vervolgens basilicum. Meer informatie over Anthroponix.

Peilgestuurde drainage en waterberging onder kunstgrasvelden

Water wordt door peilgestuurde drainage vastgehouden onder een kunstgrasveld. Dit water wordt vervolgens gebruikt om een natuurgrasveld via drainage te voorzien van water. Hierdoor wordt verdroging tegengegaan. Meer informatie over peilgestuurde drainage en waterberging onder kunstgrasvelden.

Ontwerplab voor de klimaatrobuuste stad

In het OntwerpLab komen onderwijs, onderzoek en praktijk elkaar tegen. De projecten laten zien dat klimaatadaptatie niet per definitie kostenverhogend hoeft te zijn. Meer informatie over ontwerplab voor de klimaatrobuuste stad.

NBT-cascade

Deze opgehoogde overstortrand biedt de mogelijkheid om zuurstof (mgr/ltr) in het effluent in te brengen, gebruikmakend van de potentiële energie van het effluent. Zo ontstaat een cascadewand. Meer informatie over NBT-cascade.

Duurzame beluchting door waterkracht

De venturi-beluchter lost het probleem op van een te lage zuurstofconcentratie in effluent of in oppervlaktewater. Door extra te beluchten wordt de zuurstofconcentratie verhoogd en de waterkwaliteit verbeterd. Meer informatie over duurzame beluchting door waterkracht.

Koningshoeven in combinatie met project Next Gen

Al jaren heeft de Abdij de wens om water op het terrein te houden, circulair te maken en nuttig te hergebruiken. Het waterschap wil daarnaast graag experimenteren met nieuwe waterzuiveringsconcepten. Meer informatie over Koningshoeven en project Next Gen.

Blue habitats

Bebouwd wateroppervlak gaat ten koste van het habitat waar waterorganismen leven. Blue Habitats compenseert dit met een duurzame constructie die onder het drijvende object bevestigd wordt. Meer informatie over blue habitats.

Waterschijf van vijf

De Waterschijf van vijf maakt waterkwaliteit- en kwantiteit zichtbaar rondom huis en geeft burgers een handelingsperspectief. De Waterschijf van vijf geeft eenvoudige tips rondom vijf thema’s, waardoor iedereen direct aan de slag kan. Meer informatie over de waterschijf van vijf.

Vistrappen in combinatie met fishflowforms

Het werkingsprincipe van de flowform is gebaseerd op het natuurlijke fenomeen dat stromend water met ritme op weerstand reageert. In een flowform wordt die weerstand opgewekt door een specifiek natuurlijke vormgeving. Meer informatie over fishflowforms.