Bewust akkerrandenbeheer

Toine Maas, eigenaar van het biologische landbouwbedrijf Maas Groen in Leende, werkt actief mee aan bewust akkerrandenbeheer. Een goed initiatief!

“Wat wij doen is goed voor het water en ik denk dat iedereen daar mee bezig zou moeten zijn!“

Toine heeft zijn bedrijf gebaseerd op drie pijlers: natuur, landbouw en kwekerij. Toine kijkt naar kansen op alle drie deze vlakken. Die liggen vaak voor de hand maar je moet er wel zelf in geloven en er voor gaan. Het anders met gronden omgaan is zo´n bijvoorbeeld. Toine zaait kruidenmengsel in naast de waterloop. Dit heeft als voordeel dat er geen (mest) stoffen en bestrijdingsmiddelen uitvloeien naar de beek. Plus dat het fijn is voor alle bijen en insecten om in de leven en voedsel te vinden.

Toine laat graag breed zien waar hij mee bezig is. Zo organiseert hij regelmatig een open dag en was hij te zien in Wildernis onder water (EO).