Gebiedsbod Het Groene Woud

50 agrarisch ondernemers uit Boxtel en Oirschot maken een plan voor klimaat robuust maken van hun landbouwgronden.

Agrarisch ondernemers Frans Versteden, Ardbert van Heerebeek en Martien van der Heijden hebben samen met een 50-tal agrarisch ondernemers uit Oirschot en Boxtel vanuit de streek hiervoor het initiatief genomen. In  samenwerking met de Agrarisch Natuurvereniging ‘Het Groene Woud’ een gebiedsbod opgesteld.
Het plan zorgt voor betere gebruiksmogelijkheden van gronden voor de agrarische sector en houdt rekening met de belangen van natuur en recreatie in en rondom de Mortelen.
Het is een antwoord op de klimaatverandering, met een hogere kans op dat er vaker in kortere tijd meer water uit de lucht valt en langere periodes van droogte zijn.
Het Waterschap gaat samen met de agrarisch ondernemers onderzoeken welke van de voorgestelde maatregelen uit het plan snel kunnen worden uitgevoerd.