Ijsvogelwand om nieuwe natuur te maken langs de Sterkselsche Aa

7 mei 2019 Op 15 maart heeft Stichting Nieuwe Natuur een nieuw stukje natuur geopend in het beekdal van de Sterkselse Aa, vlakbij natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze. Een perceel landbouwgrond is omgevormd naar een vochtig grasland met bosschage en een ijsvogelwand. Deze omvorming is mede tot stand gekomen door een bijdrage van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Stichting Nieuwe Natuur is een initiatief van Natuurbegraven Nederland in samenwerking met Natuurmonumenten.

De mensen met een plekje op natuurbegraafplaats Schoorsveld hebben dit stukje nieuwe natuur mogelijk gemaakt. Samen met andere mensen en organisaties. “Dit doen we vanuit de gedachte dat natuur van belang is voor het welzijn van de mens. Door aan te sluiten bij bestaande natuurgebieden in de omgeving van natuurbegraafplaatsen willen we de toegevoegde natuurwaarde van deze gebieden maximeren” aldus René Poll, bestuurslid van Stichting Nieuwe Natuur.

Boomsoorten als fladderiep, haagbeuk, gewone vogelkers, sleedoorn en hazelaar zijn aangeplant. Inzaai van het grasland met een grasklaver-mengsel zorgt ervoor dat de bodem snel(-ler) verschraalt. De ijsvogel komt al voor in het beekdal. Met het aanleggen van een ijsvogelwand willen we zorgen voor voldoende nestgelegenheid voor deze typische beekdalbewoner. Zo maken we het beekdallandschap van de Sterkselse Aa mooier voor mens en natuur.

Bestuursleden van Stichting Nieuwe Natuur Teo Wams en Ton Rombouts bij de opening van het nieuwe stukje natuur aan de Sterkselse Aa