Insectenvriendelijke maatregelen

Marcus Mesu en Mirjan Hendriks-Mesu van Imkerij de Linde uit Olland vroegen zich af of het waterschap nog percelen heeft, waar we specifieke insectenvriendelijke maatregelen kunnen nemen.

“Als je het goed doet voor solitaire bijen en andere insecten, dan is het ook goed voor onze honingbijen. Mooi dat het waterschap hier ook aandacht voor heeft!” 

Waterschap De Dommel bekommert zich ook om de biodiversiteit van het landschap en investeert hierin. Op het verzoek van Marcus en Mirjan van Imkerij De Linde, zijn we samen het veld ingegaan en hebben we gekeken hoe onze percelen in de omgeving van Sint-Oedenrode er bij liggen. Zij hadden een aantal tips om op een redelijk simpele manier het aanbod aan nectar in het landschap te vergroten. Maar ze waren ook positief verrast….er staan veel wilgen langs het water en dat is goed, zeker voor de insecten die vroeg in het jaar nectar behoeven.

Een aantal van de tips van Marcus hebben we ten uitvoering gebracht in het voorjaar van 2019. Zo hebben we onder andere vuilboom, gele kornoelje, linde en tamme kastanje geplant in onze ecologische stroken langs de Beeksche waterloop in Sint-Oedenrode. Hierdoor functioneren deze ecologische stroken beter en zijn het echte nectar-corridors, waarvan ook onze insecten kunnen profiteren.