Jaar van het initiatief

Waterschap De Dommel vindt het van groot belang om samen met zijn omgeving te werken aan water. We kunnen het namelijk niet alleen! Daarom waarderen we initiatieven die bijdragen aan goed waterbeheer. 2019 is het jaar van het initiatief. We zetten goede initiatiefnemers in het zonnetje. De initiatieven vindt u hieronder uitgelicht.

Bewust akkerrandenbeheer

Akkerrand.jpg

Toine Maas, eigenaar van biologische landbouwbedrijf Maas Groen in Leende, werkt actief mee aan bewust akkerrandenbeheer. Een goed initiatief!

Gebiedsbod Groene Woud

Gebiedsbod website.png

50 agrarisch ondernemers uit Boxtel en Oirschot maken een plan voor klimaat robuust maken van hun landbouwgronden.

Waterafvoer Den Dungen

Den Dungen1.png

Jozéf van den Oetelaar, uit de Jhr. Van Rijckevorselstraat in Den Dungen voert in zijn straat een proef uit met het laten infiltreren van regenwater in de straatgoten.

Insectenvriendelijke maatregelen

Imker Olland (contentblock).jpg

Marcus en Mirjan van Imkerij de Linde uit Olland benaderden het waterschap voor percelen waar we specifieke insectenvriendelijke maatregelen kunnen nemen.

Ijsvogelwand

contentblock ijsvogelwand.jpg

Nabij de natuurbegraafplaats Schoorsveld opende de Stichting Nieuwe Natuur met het Groen Ontwikkelfonds Brabant een stukje nieuwe natuur.

Laten we het samen doen!

Illustratie mensen die naar een waterschapsmedewerkster kijken

Help mee om Nederland zo natuur- en watervriendelijk mogelijk in te richten. Heb je een idee? Deel het met ons!

Laten we het samen doen!