Water in Spoorpark Tilburg

6 mei 2019

Vanuit het burgerinitiatief Spoorpark Tilburg is water één van de dragers voor dit nieuwe stadspark in Tilburg.
“Het idee is dat er weer water gaat stromen in het park; zoals een eeuw geleden. Aangesloten op het watersysteem van de stad fungeert het als binnenstedelijke waterberging. De waterzuivering met planten reinigt het regenwater. Schoon en stromend verbindt het de verschillende gedeeltes van het park. Toegankelijk voor kinderen van alle leeftijd, hun ouders en grootouders.

Mijn gedroomde watersysteem bestaat uit een meanderend beekje door een groene vallei, een ondiepe beek met natuurlijke elementen, vijver met toegankelijke oever en een waterplein. De zuivering vindt plaats via helofytenfilter en uv-filters. Bij het ontwerp, de realisatie en het beheer zijn veel partners betrokken.”