Waterafvoer Den Dungen

Jozéf van den Oetelaar, bewoner van de Jhr. Van Rijckevorselstraat in Den Dungen voert in zijn straat een proef uit met het laten infiltreren van regenwater in de straatgoten, door deze goten anders uit te voeren.

Het doel van de proef is om op kleine schaal te kijken of infiltratie in de straatgoten een goede manier is om meer water vast te houden en invulling van de goot de beste resultaten geeft op korte en wat langere termijn. Daarnaast is het doel om binnen de inwoners van de Gemeente Sint-Michielsgestel waterbewustzijn te creëren. Verder wordt dit project het resultaat bereikt om regenwater ter plaatse te kunnen infiltreren, waardoor tijdens droge perioden het regenwater in de bodem kan infiltreren. Tot slot wordt het gemeente riool minder belast, waardoor minder water op straat zal plaatsvinden en minder afvalwater naar de RWZI wordt afgevoerd.

De straatgoten in de Jhr. Van Rijckevorselstraat worden op zes verschillende manieren aangepast en gedurende een periode van minimaal twee jaar gemonitord wat het effect van de verschillende aanpassingen is. Daarbij zetten ze straatkolken dicht, zodat al het regenwater in de straat in principe moet infiltreren.