Bestrijding blauwalg

1 september 2016 Blauwalg is een probleem dat zich voordoet in het gebied van Waterschap De Dommel, zoals ook bij andere waterschappen. Een groeiend probleem, waar nog geen pasklare oplossingen voor zijn. Kennisuitwisseling met andere waterschappen wordt gedaan, maar ook een aantal eigen onderzoeken worden uitgevoerd. Hieronder een overzicht van de onderzoeken die Waterschap De Dommel in zijn gebied uitvoert.
Blauwalg

Blauwalg bestrijden met micro-organismen

In 2015 is er in een vijver in Vught een proef gedaan om blauwalg te bestrijden met micro-organismen, een samenstelling van schimmels en bacteriƫn. Dit had na een jaar nog niet het gewenste effect waardoor de proef werd aangepast. Het idee was alle vissen uit de vijver te halen en nieuwe planten er in te zetten. De vijver is inmiddels leeggevist en wordt eind dit jaar opnieuw aangeplant.
Lees meer hierover ......

Mosselen in gemeentevijver in Boxtel

Zoetwatermosselen eten algen en andere zwevende delen uit het water. Gemeente Boxtel is trekker van dit project. Waterschap De Dommel volgt dit proces. Inmiddels is er al blauwalg geconstateerd. Samen met de gemeente wordt gekeken naar een oplossing.

Krabbescheer in water plaatsen

Krabbescheer houdt andere planten op afstand en haalt voedingsstoffen uit het water. De Koetshuistuin in Best heeft in het verleden regelmatig last gehad van blauwalg en daarom heeft de gemeente deze vijver laten uitbaggeren. Waterschap De Dommel heeft er Krabbescheer in uitgezet om te kijken of deze plant in de plas wil groeien. Helaas groeit er nu ook kroos. De gemeente is bezig om te kijken hoe zij het kroosprobleem kunnen verminderen.

Gedragsverandering burger

De vijver bij het appartementencomplex Donjon in Geldrop is leegegevist en opnieuw ingericht. Door omwonenden bewust te maken van de vervuilingsoorzaken van het water willen we de waterkwaliteit verbeteren. De vissen en eendjes worden namelijk overvoerd. Te veel voedingsstoffen in het water geeft een verslechtering van de waterkwaliteit.

Waterstofperoxide toevoegen aan water

Deze methode heeft zich in Tilburg al bewezen. Vijf bemonsterde algensoorten namen af. Een soort nam minder af en begon weer te groeien. Het proces wordt nog verbeterd.

Proef met Vortex in Tilburg

Dit systeem in een vijver aan de Kaukasuslaan in Tilburg zorgt voor een spiraalvormige stroming, waardoor blauwalg naar de bodem wordt gezogen. Doordat het waterpeil regelmatig erg zakt, wordt het bereik van de draaicirkel steeds kleiner. De proef wordt volgend jaar herhaald in een verbeterde vorm. Lees meer ....