Proclaimer

Dit is de officiële website van Waterschap De Dommel. Het waterschap is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze inhoud actueel en juist te houden. De informatie op deze site wordt met veel zorg samengesteld. Hierbij staat voorop dat de informatie correct, actueel en voor de gebruiker relevant moet zijn.

Toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de site blijven van groot belang. Daarom staan wij open voor uw opmerkingen of ideeën. Heeft u suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of komt u fouten of verouderde informatie tegen, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen hoe u dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina vermeld. Binnen vijf werkdagen (richtlijn Nationale ombudsman) behandelen we uw melding en eventueel actie ondernemen.

Regelgeving van het waterschap

Via dommel.nl wordt toegang verleend tot de teksten van de regelgeving van het waterschap, zoals bijvoorbeeld verordeningen en beleidsregels. Hierbij geldt dat de publicatie van teksten via dommel.nl geen bekendmaking vormt in de zin van de wet. Alleen de door het waterschap gedrukte stukken hebben een officieel karakter. Dit betekent dat de publicatie van vastgestelde regelgeving in een dag-, nieuws-, of huis-aan-huisblad als leidend moet worden beschouwd. Bij verschillen tussen de digitaal beschikbare tekstversie en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst.

Privacy

Waterschap De Dommel hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van dommel.nl. Het waterschap is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site, maar uw naam en dergelijke hoeven wij niet te weten. Informatie over bezoeken aan dommel.nl (bijvoorbeeld IP adressen) wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen, maar nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken of per e-mail verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie en daarna vernietigd.

Afhandeling e- mail

De via deze site binnen gekomen e-mail wordt alleen in behandeling genomen als u in uw e- mail naam, adres en woonplaats van u of uw bedrijf of organisatie heeft vermeld. Bij de behandeling van uw mail hanteren we de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt in dat de door u verstrekte persoonsgegevens enkel worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Bij informele zaken worden uw persoonsgegevens niet bewaard. Als het om een formele kwestie gaat, bijvoorbeeld het indienen van zienswijzen of een aanvraag, dan worden uw gegevens wel gearchiveerd.  

Korte informele vragen die wij direct kunnen beantwoorden sturen wij door naar de betreffende collega. Deze zorgt dan voor de juiste afhandeling van uw vraag. Wij streven ernaar u binnen vijf dagen na ontvangst uw vraag per e-mail te antwoorden.

Uitgebreidere vragen, zienswijzen of aanvragen behandelen wij als brief en leggen wij vast in ons postregistratiesysteem. Daarna ontvangt u binnen zes weken antwoord. Vermeld daarom uw naam en adresgegevens. Mocht er een handtekening nodig zijn, dan ontvangt u van ons het verzoek uw reactie alsnog schriftelijk in te dienen.

Auteursrechten

Het auteursrecht van de informatie die via dommel.nl wordt verstrekt, berust bij Waterschap De Dommel. Dit geldt ook voor logo's en fotomateriaal. Behoudens de bij of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag daarom niets van deze website- anders dan voor persoonlijk (niet-commercieel) gebruik worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Waterschap De Dommel. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan de afdeling Ondersteunen Beleid en Bestuur (OBB) van Waterschap De Dommel.

Cookies op Dommel.nl

Dommel.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd. Wij gebruiken deze cookies voor twee doeleinden: 

  1. Om de website goed te laten werken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om uw voorkeuren te onthouden of om te onthouden of u een enquête al heeft ingevuld.
  2. Om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen.

Dommel.nl maakt gebruik van Google Analytics; de web-analyse-service van Google. Google Analytics verzamelt gegevens over de manier waarop onze bezoekers de website gebruiken. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Het waterschap gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.
Waterschap De Dommel kan deze cookies niet herleiden tot een pc of individu, verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens en gebruikt de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus ook niet voor commerciële doeleinden.

Cookies weigeren

De cookies die we gebruiken zorgen ervoor dat u de website beter kunt gebruiken en de informatie die we via de cookies verzamelen is voor ons erg belangrijk om de kwaliteit van de website te verbeteren. We waarderen het daarom als u ons cookies laat gebruiken. Wilt u desondanks dat dommel.nl geen cookies meer plaatst op uw computer? Dan kunt u de instellingen van uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Hoe dat moet is afhankelijk van welke browser u gebruikt.