Rioolwater zuiveren

Schema met het zuiveringsproces in stappen

Het water dat we voor van alles en nog wat gebruiken, in huis of bedrijf, komt bijna altijd in de gemeentelijke riolering terecht. Water heet dan opeens afvalwater of rioolwater en schoon is het niet meer. Via een ingenieus systeem van rioolbuizen en persleidingen komt het vervolgens binnen op een rioolwaterzuivering. Daar wordt het afvalwater gezuiverd en het gereinigde water wordt weer terug gebracht in de natuur.

Hoe werkt een rioolwaterzuivering?

Alle riolen van een woonkern of gemeente komen bij elkaar in een verzamelput. Dit is vaak het punt waar het rioolwater door een gemeente wordt overgedragen aan het waterschap. Het waterschap leidt het water vervolgens naar een rioolwaterzuivering. Op een rioolwaterzuivering komt rioolwater van meerdere gemeenten aan. Daarom wordt hiervoor ook wel de term 'zuiveringsregio' gebruikt.

Het zuiveringsproces op een rioolwaterzuivering is een biologisch proces: bacteriën breken het vuil in het rioolwater af. Het zuiveringsproces bestaat uit een aantal stappen.

1. Mechanische reiniging

Als rioolwater op een rioolwaterzuivering binnenstroomt, worden eerst de grove delen uit het water gehaald. Dat gebeurt met speciale roosters, grof of fijn.

2. Biologische reiniging

In de tweede stap 'eten' bacteriën als het ware het vuil op en maken het water weer schoon. Het water wordt voor circa 95 – 98 procent biologisch gezuiverd. De laatste twee tot vijf procent wordt onder natuurlijke omstandigheden verder afgebroken in de beken en rivieren.

3. Nabezinking

Tot slot stroomt het bruine water vol bacteriën (slib) in de nabezinktanks langzaam vanuit het midden naar de buitenkant en stort schoon over een rand een goot in. Die goot leidt het water naar een beek of rivier. De 'volgevreten' bacteriën zinken als zware vlokken naar de bodem. Het slib wordt van de bodem uit de tank verwijderd, voor een groot deel hergebruikt, maar de aanwas wordt afgevoerd.

4. Slib

De aanwas van slib wordt afgevoerd van het zuiveringsterrein. Veelal wordt het eerst door indikking zo veel mogelijk van water ontdaan, in speciale slibverwerkingsbedrijven in Mierlo en Tilburg nog droger gemaakt om tenslotte in een speciale slibverbrander verbrand. De as wordt hergebruikt.

Het is een ingewikkeld proces wat we hierboven zo goed mogelijk proberen te beschrijven. Maar bekijk ook de films voor de werking van een aantal onderdelen uit dit proces.

 

Bezoek een rioolwaterzuivering

 


Groep mensen bij een beluchtingstank

U kunt enkele rioolwaterzuiveringen van Waterschap De Dommel bezoeken. De zuiveringen in Eindhoven,Biest-Houtakker (tijdelijk tot eind 2016) en Hapert (Waterpark Groote Beerze) zijn speciaal ingericht voor excursies.

Het zuiveringsproces van rioolwater in beeld:

Loading the player