Actueel

Laatste nieuws

Ook verbod op beregenen met water uit de Tongelreep

gepubliceerd op: 19-07-2019

Vanwege toenemende droogte breidt Waterschap De Dommel het beregeningsverbod uit beken en sloten verder uit. Ook uit de Tongelreep mag vanaf 20 juli geen water opgepompt worden om te sproeien. Daarmee geldt in het grootste deel van het waterschapsgebied...

Overlevingswater.jpg

Extra water voor droogvallende Beekloop om zeldzame natuur te redden

gepubliceerd op: 16-07-2019

Waterschap De Dommel start vanaf woensdag 17 juli 2019 in Bergeijk met een reddingsactie in de Beekloop. Daarin staat door regengebrek nauwelijks water meer. Kwetsbare natuur dreigt te verdwijnen als de beek droogvalt. De actie bestaat uit het overpompen...

Kaart werkzaamheden aannemer.png

Tijdelijk riool tussen Leenderheide – Rielsedijk in Eindhoven

gepubliceerd op: 16-07-2019

Waterschap De Dommel zuivert het vieze afvalwater op onze rioolwaterzuiveringen. Dat water loopt via een rioolstelsel naar een van onze acht zuiveringen. Uit inspectie is gebleken dat een deel van het riool tussen Leenderheide – Rielsedijk in Eindhoven...

Tongelreep door akkerland

Reacties NRD Tongelreep beantwoord

gepubliceerd op: 11-07-2019

Voor het project Herinrichting beekdal Tongelreep is een notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gemaakt. De eerste fase daarvan is het in kaart brengen welke varianten van maatregelen we verder gaan onderzoeken en hoe we dat gaan doen. Dat staat in...

Nog steeds overtredingen tijdens extra controles bespuitingen en beregeningen

gepubliceerd op: 10-07-2019

Begin juni liet Waterschap De Dommel al weten extra te controleren op bespuitingen en beregeningen waarbij er al diverse keren straf- én bestuursrechtelijk werd opgetreden. Nog steeds constateert het waterschap ontoelaatbare overtredingen, waartegen opgetreden...

Meer nieuws

Bekendmakingen

Lees welke vergunningen en besluiten ter inzage liggen en inspraak mogelijk is.

Grondwaterstanden

Raadpleeg de kaarten en grafieken voor de actuele situatie.

Blauwalg & Botulisme

Waar kan je veilig zwemmen? Hoe zie je of water blauwalg bevat?

Locaties met blauwalg en/of botulisme

Nieuwsbrieven

Meld u aan en blijf op de hoogte over diverse onderwerpen.