Blauwalg

Een drijflaag blauwalgen op een stadsvijver

Contact met oppervlaktewater waarin de blauwalgen voorkomen kan leiden tot huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken. Als mensen of dieren het water via de mond binnen krijgen kan het maag- en darmklachten veroorzaken. De gevoeligheid bij mensen is zeer verschillend. Mensen die toch in contact komen met water dat blauwalgen bevat, worden geadviseerd een normale hygiëne toe te passen, zoals handen wassen en/of douchen.

Beter geen contact met water waarin blauwalgen zitten

Het waterschap raadt iedereen aan extra zorgvuldig te zijn en onnodig contact met het besmette water te vermijden als er blauwalg geconstateerd is. Ook honden kunnen beter niet in water met blauwalgen zwemmen. Ook adviseren wij om daar niet te vissen.

Maatregelen na constatering

Als er ergens blauwalg is geconstateerd neemt Waterschap De Dommel maatregelen. Bezoekers van de betreffende vijver worden met borden gewaarschuwd.

Ontstaan van blauwalgen

Wanneer de temperatuur van het water hoog is, neemt de kans op vorming van drijflagen met blauwalgen toe. Blauwalgen die in het water aanwezig zijn komen naar het oppervlak, naar het nog beschikbare licht. Blauwalg is niet altijd zichtbaar, maar juist pas na enkele donkere dagen na een ‘goedweerperiode' verschijnt er een drijflaag met blauwalgen aan het oppervlak. De drijflaag zal na een poosje weer afsterven en uit zichzelf verdwijnen. De blauwalgen zijn dan dus niet uit het water verdwenen, maar minder talrijk en onzichtbaar aanwezig. Blauwalg komt overigens zelden voor in stromend water, in beken dus. De constatering van blauwalg wordt voornamelijk in stilstaand water, zoals stadswateren en vijvers, gedaan.

Onderzoek

De Brabantse waterschappen, de Wageningen Universiteit en de Stichting Toegepast Onderzoek (STOWA) onderzoeken gezamenlijk hoe blauwalgvorming bestreden kan worden.