Vraag & antwoord blauwalg en botulisme

De belangrijkste vragen en antwoorden over de kwaliteit van het water in ons gebied. In welk water kan je zwemmen? Hoe zie je of water blauwalg bevat? Waar kan je terecht om een melding te doen bij vermoedens van slechte waterkwaliteit? Vragen en antwoorden over waterkwaliteit, blauwalg en botulisme vind je hier. Mocht je vraag hier niet bijstaan neem dan contact op met ons via het contactformulier of telefonisch 0411-618 618. Voor vragen over drinkwater kan je terecht bij Brabant Water.

Hoe weet ik of ik/mijn kind/mijn hond veilig kan zwemmen in het water?
Download de app. van zwemwater.nl of kijk op de website. Het advies is om alleen verkoeling te zoeken bij officieel aangewezen zwemwaterlocaties. Alleen bij deze locaties wordt de zwemwaterkwaliteit, hygiëne en de fysieke veiligheid onderzocht en wordt er ook gewaarschuwd wanneer deze onvoldoende blijkt.

Als beken/vennen/meren/rivieren niet in de zwemwater app. staan is het dan wel veilig om daar te zwemmen?
Wij adviseren om contact met het water te vermijden. Dit is namelijk geen zwemwater. De waterkwaliteit wordt hierop dus ook niet gecontroleerd. We kunnen daarom niet garanderen dat dit water veilig is. Er kunnen bacteriën in voorkomen, waarvan mensen en dieren ziek kunnen worden.

Als er geen blauwalg/botulisme is geconstateerd in het water is het dan automatisch veilig om in te zwemmen?
Het antwoord hierop is duidelijk: NEE! Naast blauwalg en botulisme zijn er veel meer ziekteverwekkers, wij controleren niet overal en niet op alle bacteriën. Daarbij bestaat water in de beken bij droogte voornamelijk uit gezuiverd rioolwater. Het is af te raden het water te betreden en ga alleen zwemmen bij de daarvoor aangewezen zwemwateren. Download de zwemwater app. of kijk op www.zwemwater.nl.

Wat moet ik doen na contact met water van slechte kwaliteit?
Mensen die toch in contact komen met water dat (mogelijk) blauwalg of botulisme bevat, worden geadviseerd een normale hygiëne toe te passen, zoals handen wassen en/of douchen. Probeer in ieder geval te voorkomen dat je water binnenkrijgt.

Waar kan ik terecht om een melding te doen bij vermoedens van slechte waterkwaliteit?
Geef het online door via ons Meldpunt water. Spoedgeval? Bel 0411 618 618

Blauwalg

Hoe weet ik in welk water blauwalg zit?
Een actueel overzicht van alle locaties met blauwalg en/of botulisme staat op onze website.

Hoe ziet blauwalg eruit?
Vaak herkend men blauwalgen aan de groene, of blauwe drijflaag. Soms kan deze drijflaag ook nog andere kleuren krijgen als blauwalg aan het afsterven is. Vaak als het water troebel is denken mensen met blauwalg te maken te hebben. Er zijn echter verschillende soorten blauwalg. Dus ook als het water helder is kan het water blauwalg bevatten. Zo is er bijvoorbeeld ook blauwalg die via de bodem naar het strand komt in de vorm van bolletjes. Dit kan voor honden en kinderen extra risico met zich mee brengen omdat het verleidelijk is om met deze bolletjes te gaan spelen of ze in de mond te stoppen met alle mogelijke risico’s van dien.  

Waar komt blauwalg vandaan?
Wanneer de temperatuur van het water hoog is, neemt de kans op vorming van drijflagen met blauwalgen toe. Bij periodes van droogte daalt het waterpeil en neemt de kans op blauwalg toe. Blauwalgen die in het water aanwezig zijn komen naar het oppervlak, naar het nog beschikbare licht.

Kan ik ziek worden na contact met water dat blauwalg bevat?
Contact met oppervlaktewater waarin blauwalgen voorkomen kan leiden tot huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken. Als mensen of dieren het water via de mond binnen krijgen kan het maag- en darmklachten veroorzaken. De gevoeligheid bij mensen is zeer verschillend. Kinderen en honden lopen over het algemeen het meeste risico om ziek te worden. Honden kunnen zelfs overlijden na contact met besmet water.

Hoe lang duurt het voordat water weer vrij van blauwalgen is?
De drijflaag met blauwalgen zal na een poosje afsterven en uit zichzelf verdwijnen. De blauwalgen zijn dan niet uit het water verdwenen, maar minder talrijk en onzichtbaar aanwezig.

Botulisme

Hoe weet ik in welk water botulisme aanwezig is?
Een actueel overzicht van alle locaties met blauwalg en/of botulisme staat op onze website.

Is botulisme gevaarlijk?
De meest voorkomende vorm van botulisme is in principe niet gevaarlijk voor de mens. Honden en andere dieren kunnen er ziek van worden. Eenden en vissen kunnen er door sterven.

Waar komt botulisme vandaan?
Als ondiep water snel wordt verwarmd kan de bacterie die botulisme veroorzaakt zich snel vermenigvuldigen. Deze bacterie komt voor in de grond, de waterbodem, vogels, vissen en andere dieren. In een warme en zuurstofloze omgeving met voedsel, bijvoorbeeld in dode dieren of rottende planten, maakt de bacterie gif aan. Zodra levende dieren eten van deze dieren- of plantenresten, krijgen zij dit gif ook binnen. Verschijnselen van verlamming en verstikking zijn vaak het gevolg.

Wat doet het waterschap aan bestrijding van botulisme?
Het waterschap zorgt voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en verricht onderzoek naar botulisme. Afhankelijk van de locatie maken waterschap en gemeente afspraken over de ruiming van de dode dieren en andere te treffen maatregelen. Ook kan het soms helpen het oppervlaktewater te verversen, waarbij er meer zuurstof aan het oppervlaktewater wordt toegediend, bijvoorbeeld door het water door te spoelen.