Grondwaterstanden - actuele situatie

Om de voorraad grondwater te kunnen beschermen, houden we de grondwaterstanden continu in de gaten. Actuele grondwaterstanden vind u op de kaarten hieronder. Dat kan handig zijn wanneer u beregent met grondwater en wilt weten of er aan de actuele grondwaterstanden nog consequenties verbonden zijn.

Grondwaterstand: nu en de afgelopen tien jaar

In Brabant meten 112 peilbuizen constant de grondwatertoestand in Brabant. Per peillocatie vergelijken we de grondwaterstand met die van de afgelopen 10 jaar. Die vergelijking geeft een beeld of het droger, normaal of juist natter is dan normaal. De actuele grondwaterstanden kunnen aanleiding zijn voor een onttrekkingsverbod voor het beregenen van grasland. Dat ziet u op de kaart ‘Voorjaarssituatie’.

Kaart Grondwaterstand: nu en de afgelopen 10 jaar

 • Klik op een bolletje voor actuele informatie en het verloop van het afgelopen jaar van die locatie.
 • Wilt u een andere locatie bekijken? Klik dan op het kruisje rechtsboven in (= locatie sluiten) en selecteer de nieuwe locatie.

Legenda

 • Rood: De grondwaterstand is veel lager dan normaal voor deze periode van het jaar
 • Oranje: De grondwaterstand is lager dan normaal voor deze periode van het jaar
 • Groen: De grondwaterstand is normaal of gebruikelijk voor deze periode van het jaar
 • Lichtblauw: De grondwaterstand is hoger dan normaal voor deze periode van het jaar
 • Donkerblauw: De grondwaterstand is veel hoger dan normaal voor deze periode van het jaar
 • Wit: Geen data beschikbaar

Grondwaterstand en beregeningsbeleid (zomersituatie)

Op deze kaart ziet u de grondwaterstanden die we met 112 peilbuizen meten. Kleurt meer dan de helft van de bolletjes op de kaart oranje, dan is er sprake van grote droogte. We nemen dan maatregelen om deze droogte te bestrijden. Bijvoorbeeld door oppervlaktewaterpeilen op te zetten. Ook maken we hierover afspraken met onze partners. Zo vragen we agrariërs met een bedrijfswaterplan om extra energie te steken in water besparen en water conserveren. Zo zorgen we er samen voor dat de grondwaterstanden volgend voorjaar op niveau zijn, zodat natuur en landbouw het groeiseizoen van start gaan met voldoende grondwater.
Meer over het beregeningsbeleid.

Kaart zomersituatie

Legenda

 • Oranje: De gemeten grondwaterstand is lager dan de ondergrens die voor dat meetpunt voor de zomersituatie is bepaald
 • Groen: De gemeten grondwaterstand is hoger dan de ondergrens die voor dat meetpunt voor de zomersituatie is bepaald
 • Wit : Tijdelijk geen meetwaarde